Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μαρούσι,    4-4-2022

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-VET-000012223  για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  θα υλοποιήσει τις παρακάτω δύο κινητικότητες :

Α. Θέμα επιμόρφωσης: “ICT (Information and communication technology) and free Web Tools in Education – Another way to Teach and to Learn”

Τόπος διεξαγωγής:  Αλμάδα  Πορτογαλίας.

Ημερομηνία υλοποίησης: 28/8/2022 – 3/9/2022 (επιμόρφωση 5 ημερών).

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες:

-Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωϊνό

-Μεσημεριανό και βραδινό γεύμα

-Εκπαίδευση και εκπαιδευτικό υλικό

-Πολιτιστικές επισκέψεις

-Μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο καθώς και τις μετακινήσεις στα πλαίσια του προγράμματος

-Ασφαλιστική κάλυψη

 Θα υπάρξει επιβάρυνση των συμμετεχόντων με το ποσό των 150€.

Β. Θέμα επιμόρφωσης: “Robotics: Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ χρησιμοποιώντας απλές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού C.”

Τόπος διεξαγωγής: Δρέσδη Γερμανίας.

Ημερομηνία υλοποίησης: 13-19 Νοεμβρίου 2022  (επιμόρφωση 5 ημερών)

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες:

-Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωϊνό

-Εκπαίδευση και εκπαιδευτικό υλικό

-Πολιτιστικές επισκέψεις

-Μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο

-Ασφαλιστική κάλυψη

 Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ένα Κιτ Ρομποτικής

Λόγω της ρευστότητας στις τιμές των εισιτηρίων μετακίνησης ενδέχεται να υπάρξει επιβάρυνση των συμμετεχόντων για το ποσό των 50€, αν και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την ΕΤΕ για να μην συμβεί αυτό. Στην περίπτωση όμως που αυτό καταστεί αναγκαίο, το ποσό των 50€ θα κρατηθεί από την επιστροφή της προκαταβολής κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Και στις δύο κινητικότητες το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική Γλώσσα.

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν από το Δ.Σ της Ε.Τ.Ε. οφείλουν:

 1. Να απαντήσουν στο e-mail που θα τους αποσταλεί, ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.
 2. Να καταβάλουν στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR97 0171 4180 0064 1812 8520 313  χρηματικό ποσό:

Α: Για την κινητικότητα της Πορτογαλίας 450 € (150 € προσωπική επιβάρυνση και 300 € προκαταβολή η οποία θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος

Β: Για την κινητικότητα της Γερμανίας 300 € προκαταβολή η οποία θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 • Να υποβάλουν την προβλεπόμενη έκθεση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής τους στην Ελλάδα.
 • Να οργανώσουν-συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλωση διάχυσης των εμπειριών και των συμπερασμάτων από την συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ΔΣ της ΕΤΕ και το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν.
 • Να στείλουν έγκαιρα τα έγγραφα τα οποία θα ζητηθούν από το ΙΚΥ.
 • Να μεριμνήσουν προσωπικά για την εξασφάλιση της υπηρεσιακής άδειας για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς
 • Να αποστείλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών με e-mail:
  • Αντίγραφο με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για τις οικονομικές συναλλαγές του με την ΕΤΕ
  • Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης του χρηματικού ποσού
  • Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (δεν απαιτείται μετάφραση) και χρήσης Η/Υ
  • Αντίγραφο ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλειας ασθενείας (Από τον ΕΦΚΑ)

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το πρόγραμμα και κάλυψης της θέσης  από επιλαχόντα στην επιλογή μέλη.

Παρατηρήσεις:

 1. Η ΕΤΕ χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του ERASMUS τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι χρηματικές συναλλαγές με Λογαριασμούς άλλων Τραπεζών, αν επιφέρουν χρεώσεις, βαρύνουν τους συμμετέχοντες – κατόχους τους και όχι την ΕΤΕ.
 2. Τα χρηματικά ποσά των 450 και 300 € αντίστοιχα δεν θα επιστραφούν, αν το μέλος που επιλέχθηκε δεν πραγματοποιήσει το ταξίδι για οποιονδήποτε λόγο, ή δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς το πρόγραμμα

Τα μέλη της E.T.E. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις δύο ροές, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και στις 13-4-2021 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στη διεύθυνση: https://forms.gle/TvSdqiZjuo1qjx6N6

Κριτήρια επιλογής μελών από το ΔΣ της ΕΤΕ:

 1. Τα παλιά μέλη να είναι τακτοποιημένα οικονομικά έως και το 2021. Η οικονομική τακτοποίηση των παλιών μελών και η πληρωμή της συνδρομής των νέων μελών (εγγραφή εντός του 2022) να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Τα μέλη που θα επιλεγούν οφείλουν να τακτοποιήσουν και τη συνδρομή τους για το 2022.
 2. Η συμμετοχή τους σε θέσεις Υπευθύνων Παραρτημάτων.
 3. Η ενεργός  συμμετοχή τους σε πρόσφατες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της ένωσης (π.χ. μέλη εφορευτικής και εξελεγκτικής επιτροπής, μέλη επιστημονικών και άλλων επιτροπών).
 4. Η μακροχρόνια προσφορά τους στην ΕΤΕ.
 5. To πλήθος των συμμετοχών τους σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της ΕΤΕ.
 6. Θα προσμετρηθεί η ευχέρεια χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών
 7. Θα προσμετρηθεί η ευχέρεια χρήσης Η/Υ

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τα μέλη που θα συμμετάσχουν να προέρχονται από όσα το δυνατόν περισσότερα Περιφερειακά Τμήματα της ΕΤΕ, έτσι ώστε να υπάρξει στη συνέχεια διάχυση των εμπειριών και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν και στα υπόλοιπα μέλη, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους αυτών των προγραμμάτων και υποχρέωση των συμμετεχόντων.