Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Μαθήματα

Μαρούσι, 06-4-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ανησυχίες της ΕΤΕ για την εφαρμογή της Τράπεζα θεμάτων στην φετινή χρονιά

Η ΕΤΕ με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας σχετικά με την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), τόσο στην Βουλή, όσο και κατά την επίσκεψή της σε σχολείο της Κοζάνης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία των μελών της, αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί εκ νέου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι:

  • Μερικές μόνο εβδομάδες πριν την λήξη των μαθημάτων (η ημερομηνία λήξης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί στην σχολική κοινότητα), δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης και ανάρτησης των ερωτήσεων της ΤΘΔΔ για τα ΕΠΑ.Λ.. Έχουν δημοσιευθεί ελάχιστες ερωτήσεις και όχι σε όλα τα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ.. Η καταληκτική ημερομηνία που έχει δοθεί από το ΙΕΠ στις ομάδες σύνταξης των ερωτήσεων, για την ολοκλήρωσή της, είναι το τέλος Απριλίου, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην προλάβουν να ενημερωθούν και να προετοιμάσουν τους μαθητές τους (διατύπωση ερωτήσεων, αποσαφήνιση αποριών κλπ.).
  • Δεν θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος, να κάνουν επισημάνσεις, διορθώσεις ή και προτάσεις απόσυρσης, όταν τίθεται για κάποια ερώτηση θέμα  ορθής διατύπωσης ή επιστημονικής τεκμηρίωσης. Αρκετοί συνάδελφοι, έχουν ήδη εκφράσει την έντονη επιφύλαξή τους για μερικές από τις δημοσιευμένες ερωτήσεις όσο αφορά την ορθότητά τους, την δυσκολία τους, την σαφήνειά τους και για το αν κάποιες από αυτές εστιάζουν στην προβλεπόμενη ύλη.
  • Τα προβλήματα, που ήδη έχουν εντοπιστεί σε ορισμένες από τις υπάρχουσες ερωτήσεις, θα δημιουργήσουν αρνητική εικόνα, συνολικά για την ΤΘΔΔ, υποβαθμίζοντας τον ρόλο της και θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία της.
  • Θα αποπροσανατολιστεί η μαθησιακή διαδικασία τις τελευταίες εβδομάδες και θα εξελιχθεί σε έναν αγώνα δρόμου «φροντιστηριακού τύπου», κάλυψης κενών και αποριών. Θα υποβιβαστεί το επιστημονικό έργο των καθηγητών, εστιάζοντας στις ερωτήσεις της ΤΘΔΔ και όχι στην ουσία των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων που απαιτεί η απόκτηση ενός πτυχίου. Θα καταπιεστεί το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών, μιας και πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακά και άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να παραμεληθούν, ούτε στο τέλος της χρονιάς, ώστε να καλυφθεί η διδακτέα ύλη. 
  • Οι μαθητές, λόγω της τηλεκπαίδευσης των προηγούμενων ετών, παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες και κενά στις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καλυφθεί ουσιαστικά και όχι τυπικά η προβλεπόμενη ύλη.
  • Πολλά ΕΠΑ.Λ. στελεχώθηκαν πολύ αργά  με εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να δυσκολευτούν να καλύψουν τη διδακτέα ύλη και κατά συνέπεια τις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων.
  • Πολλοί μαθητές, αλλά και αρκετοί εκπαιδευτικοί, είτε νόσησαν από τον Covid-19, είτε αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα, είτε νοσούν ακόμη ή πιθανόν θα νοσήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά μαθησιακά κενά, τα οποία δύσκολα θα μπορέσουν να καλυφθούν, χωρίς τουλάχιστον την γενναία περιστολή της εξεταστέας ύλης της Τράπεζας θεμάτων.
  • Οι καιρικές συνθήκες, την φετινή χρονιά, σε όλη την χώρα δεν βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία ομαλά, στα περισσότερα σχολεία

Η  ΕΤΕ προτείνει:

  • την μη εφαρμογή της Τράπεζας θεμάτων για την σχολική χρονιά 2021-22 ή την προαιρετική πιλοτική εφαρμογή της με μειωμένη ποσόστωση (π.χ. 25%  από την υπάρχουσα του 50%). Η πιλοτική εφαρμογή προτείνεται και για την προετοιμασία των μαθητών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ., ώστε να μην αιφνιδιαστούν την επόμενη σχολική χρονιά, που θα βρίσκονται στην, κρίσιμη για πολλούς από αυτούς, Γ’ τάξη, για την απόκτηση του πτυχίου τους ή την είσοδό τους σε ανώτατες σχολές.
  • Την αναπροσαρμογή της ύλης λαμβάνοντας υπ’ όψη τις δυσκολίες της φετινής σχολικής χρονιάς ή να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να απορρίψουν κάποια ερώτηση που κληρώθηκε και δεν ήταν στην διδαχθείσα ύλη.

Η εφαρμογή της ΤΘΔΔ θέλει μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της, γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς και αποτυχίες.

Το ΔΣ της ΕΤΕ