Αναφορά στη Βουλή  του Βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Απάντηση στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 2052/8-4-2022»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Με σκοπό την ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και την αναμόρφωση του
μοντέλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή́ πολιτική́ της
χώρας, ζητήθηκε από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) να υποβάλουν προτάσεις σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε…..