Επιστολή προς τον προεδρο του ΑΣΕΠ – 23-06-2009

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Επιστολή προς τον προεδρο του ΑΣΕΠ , σχετικά με τις παιδαγωγικές σπουδές και τους διορισμούς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Σε μορφή *.pdf)

(Ολόκληρη η επιστολή σε μορφή *.pdf)

 

 

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

(Technology Teachers’ Association)

Πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Τ.Θ. 45015 – Τ.Κ. 13510 Αγ. Ανάργυροι Αττικής , Τηλ: 6973275324

URL: https://www.ete.gr/ , E-mail: ete@ete.gr

 

ΑΘΗΝΑ 23/06 /2009

Αρ. Πρωτ.: 12

Προς : Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Γ. Βέη

Κοιν. : ΔΕ ΑΣΠΑΙΤΕ

Κύριε πρόεδρε του ΑΣΕΠ,

Ο ‘ Κόσμος του Επενδυτή’ στις 30/05/2009 δημοσίευσε άρθρο του Φάνη Καλαντζή με τίτλο: ¨Δύο «βόμβες» ΑΣΕΠ για τους διορισμούς εκπαιδευτικών ¨, στηριζόμενος στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ.

 

Πράγματι, στις σελίδες 78 και 79 της έκθεσης προτείνεται από το ΑΣΕΠ, στην ουσία, να μη προτάσσονται οι κατέχοντες πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών κατά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών.

 

Κρίνουμε σκόπιμο να τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα αυτό και να διευκρινίσουμε κάποια σημεία.

Ο νόμος 1566/1985, νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο άρθρο 14, ορίζει τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού για τους κλάδους στους οποίους αναφέρεται το ΑΣΕΠ.

 

Ο νόμος θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ.

Συνεπώς, με βάση το νόμο στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έπρεπε να συμμετέχουν μόνον αυτοί !

Αυτή είναι και η θέση μας.

 

Η έκθεση του ΑΣΕΠ αναφέρεται στο Ν.2834/2000 με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους εκπαιδευτικούς πληροφορικής να συμμετέχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και να διοριστούν, με την υποχρέωση όμως να παρακολουθήσουν πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης στη ΣΕΛΕΤΕ.

Αυτό αποδεικνύει ότι ο νομοθέτης θεωρεί απαραίτητες τις παιδαγωγικές σπουδές.

Επίσης αναφέρει ότι κατά τους διορισμούς προηγούνται υποψήφιοι με πλήρη προσόντα διορισμού.

 

Προτείνουμε στους συντάκτες της ετήσιας έκθεσης του ΑΣΕΠ να διαβάσουν την εισηγητική έκθεση του προαναφερθέντος νόμου, στην οποία αναφέρονται τα παραπάνω και η αναγκαιότητα για μια προσωρινή παρέκκλιση, μόνο για τον κλάδο της πληροφορικής, επειδή τότε (2000) δεν υπήρχε ικανός αριθμός πτυχιούχων πληροφορικής με παιδαγωγικές σπουδές.

 

Στη συνέχεια, όπως συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα, άνοιξαν παράθυρα, με την επέκταση του νόμου και σε άλλους κλάδους, παρόλο που δεν υφίστατο η αναγκαιότητα που αναφέρθηκε για τον κλάδο της πληροφορικής.

Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι η υποχρέωση της πολιτείας για πραγματοποίηση παιδαγωγικών σπουδών, μετά τον διορισμό, παρά την επιταγή του νομοθέτη, δεν υλοποιήθηκε ποτέ!!!

Το εκπαιδευτικό κίνημα αντέδρασε και ζήτησε την κατάργηση αυτών των νόμων( ομόφωνες αποφάσεις της ΟΛΜΕ).

Τα αποτελέσματα ο καθένας μπορεί να το φανταστεί!

 

Κύριε πρόεδρε του ΑΣΕΠ,

Η θέση αυτή δεν διατυπώνεται για να προστατεύσει τα κεκτημένα δικαιώματα των μελών της ΕΤΕ (πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ), αλλά γιατί η εφαρμογή της θα στελέχωνε την εκπαίδευση με εκπαιδευτικούς-παιδαγωγούς καταρτισμένους με παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις.

Αυτό είναι σήμερα η μεγαλύτερη αναγκαιότητα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

 

Οι παιδαγωγικές σπουδές είναι επίπονες, διαδραστικές, βιωματικές, με πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας και εξετάσεις και περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό μαθημάτων.

Είναι αυταπάτη η θεώρηση ότι η ¨επιτυχία¨ στην τετράωρη εξέταση με την οποία το ΑΣΕΠ ελέγχει τις ¨γνώσεις¨ των υποψηφίων εκπαιδευτικών στην ειδική διδακτική και τα παιδαγωγικά, τους καθιστά παιδαγωγικώς καταρτισμένους.

 

Τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη οι παιδαγωγικές σπουδές έχουν αναβαθμιστεί, είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και σαφώς προαπαιτούμενες για να διδάξει κάποιος, η χώρα μας είναι η μόνη που υστερεί, επιτρέποντας φαινόμενα όπως τα παραπάνω…

 

Πενήντα, περίπου ειδικότητες ( μηχανικοί, γιατροί, οικονομολόγοι, νοσηλευτές, γεωπόνοι, λογιστές κλπ) έχουν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν και να διεκδικήσουν θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών χωρίς κανένα παιδαγωγικό πτυχίο. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει γιατί αντιστοιχεί στη ¨λογική¨ ότι, θεωρητικά, όλοι θα μπορούσαμε, μετά από τετράωρη επιτυχή εξέταση στα μαθηματικά να γίνουμε μαθηματικοί

ή κατ΄ επέκταση μηχανικοί, λογιστές, φιλόλογοι, γεωπόνοι κλπ.

 

Είναι σαφές ότι δεν επιτυγχάνουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στην ειδική διδακτική και τα παιδαγωγικά, όπως άλλωστε και στις εξετάσεις του γνωστικού αντικειμένου του βασικού τους πτυχίου. Αυτό όμως δεν μπορεί να καταστεί άλλοθι για αυτούς που επιτυγχάνουν στην τετράωρη εξέταση και δεν κατέχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών να ζητούν, ουσιαστικά, την κατάργησή του. Η θέση μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη θέση αυτών που, πέρα από κάθε επιστημονική τεκμηρίωση, υποστηρίζουν ότι μία τετράωρη επιτυχής εξέταση μπορεί να υποκαταστήσει το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, με ισότιμο τρόπο. Πιστεύουμε ακράδαντα πως είναι βαθιά αντιεπιστημονική η άποψη που διατυπώθηκε στην έκθεση του ΑΣΕΠ!!!

 

 

Κύριε πρόεδρε του ΑΣΕΠ,

πώς είναι δυνατόν να διατυπώνονται προτάσεις για «μοριοδότηση με δίκαιο και εύλογο ποσοστό μορίων (π.χ., αντίστοιχο με αυτό των μεταπτυχιακών τίτλων)», των κατόχων πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών.

 

Οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ/ ΣΕΛΕΤΕ, της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ σπούδασαν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ,και αυτό αναγράφεται στο πτυχίο τους. Έχουν εκπαιδευτεί για να προσφέρουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, και το αποδεικνύουν καθημερινά για πάνω από 35 χρόνια!

 

Γιατί άραγε το ΑΣΕΠ, αφού θεωρεί αυτή την πρότασή του σοβαρή, δεν προτείνει και στους υπόλοιπους διαγωνισμούς του δημοσίου να θεωρείται το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ¨ μεταπτυχιακός τίτλος ΄ ;

Μας προκαλεί εντύπωση και εύλογες απορίες, πώς μία ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήθηκε για να μπει τάξη στους διορισμούς κάνει προτάσεις που προκαλούν αντίθετα αποτελέσματα στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας.

 

Κύριε πρόεδρε του ΑΣΕΠ,

 

η παιδαγωγική κατάρτιση είναι ισχυρό συστατικό στοιχείο της κουλτούρας του εκπαιδευτικού. Χωρίς αυτό δεν νοείται το λειτούργημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και ανταλλαγή απόψεων.

Επιθυμούμε συνάντηση μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                                         Ν.ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ