Εκδήλωση Διάχυσης Προγράμματος Erasmus+ | Παράρτημα Ευβοιας – Κ. Μακεδονίας

Erasmus Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας Erasmus+  με κωδικό 2020-1-EL01-KA116-078579, που πραγματοποιήθηκε στο Coventry του Ην. Βασιλείου από 8-14 Μαϊου 2022 με τίτλο: 

“Νέες προσεγγίσεις μάθησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία με τη ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνολογιών και τεχνικών μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και πολυτροπικών διεπαφών” 

θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος κινητικότητας.
Η παρουσίαση της κινητικότητας Erasmus+  θα γίνει από μέλη των περιφερειακών τμημάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας – Παράρτημα Εύβοιας τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

   Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22-06-2022 στις 19:30.  

    Link: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/cpapan