Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Διεύρυνση – ανασυγκρότηση επιτροπής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Μαρούσι, 21-6-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Διεύρυνση – ανασυγκρότηση επιτροπής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΤΕ

Το ΔΣ της ΕΤΕ, στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε την διεύρυνση – ανασυγκρότηση της επιτροπής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΤΕ, από τριμελή σε πενταμελή και παράλληλα καθόρισε το βασικό πλαίσιο της λειτουργίας της.

Αρμοδιότητες της επιτροπής θα είναι:

 1. Η σύνταξη προτάσεων για συμμετοχή της ΕΤΕ σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα
 2. Η οργάνωση και διαχείριση των προγραμμάτων
 3. Η επικοινωνία με το ΙΚΥ
 4. Η επικοινωνία με τα μέλη που συμμετέχουν σε κάθε πρόγραμμα
 5. Ο προγραμματισμός εκδηλώσεων προετοιμασίας των μελών και διάχυσης των αποτελεσμάτων
 6. Η έγγραφη εισήγηση προς το ΔΣ των κριτηρίων επιλογής των μελών που θα συμμετάσχουν σε κάθε κινητικότητα
 7. Η έγγραφη εισήγηση προς το ΔΣ για τα μέλη που θα συμμετάσχουν σε κάθε κινητικότητα.
 8. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΚΥ

Η επιτροπή θα είναι πενταμελής, με πρόεδρο τον εκάστοτε Υπεύθυνο Επιστημονικών Θεμάτων του ΔΣ της ΕΤΕ. Τα μέλη της επιτροπής θα συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες κινητικότητες αναλαμβάνοντας ρόλους:

 • Υπεύθυνου επικοινωνίας προγράμματος
 • Συντονιστή – υπεύθυνου ροής προγράμματος

Σε κάθε ροή προγράμματος  αρχηγός ροής θα είναι μέλος του ΔΣ ή μέλος της παραπάνω επιτροπής.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση της επιτροπής θα θέλαμε όποιο ενεργό μέλος της ΕΤΕ  επιθυμεί να συμμετάσχει στην επιτροπή να δηλώσει την πρόθεσή του στο ete@ete.gr μέχρι και 31 Ιουλίου 2022  προκειμένου να αποφασίσει το ΔΣ για την νέα σύνθεση της επιτροπής.

Στο σχετικό email θα θέλαμε να μας επισυνάψετε:

 • αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής σας σε ευρωπαϊκά προγράμματα του σχολείου σας ή άλλων φορέων και το ρόλο σας σε αυτά
 • πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών

τα οποία και θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο επιλογής των  μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ