Ανακοινωση Για το Επιστημονικό Συνέδριο στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Αθήνα, 5/9/2009

Ανακοίνωση

Στην ΑΣΠΑΙΤΕ θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2009, στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της σχολής, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

 

« Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι:

  • Η Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: η ιστορία και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και οι προοπτικές ανάπτυξης της.
  • Τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Ιστορική εξέλιξη, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών στην ΤΕΕ.
  • Εκπαιδευτική πολιτική, κατάρτιση και επιμόρφωση των τεχνολόγων εκπαιδευτικών (πχ. Το προφίλ του εκπαιδευτικού της ΤΕΕ, μεταπτυχιακά προγράμματα, εργαστήρια κλπ).
  • Επαγγελματική ανάπτυξη και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής & Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
  • Κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις και τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση (πχ. Πολυπολιτισμικότητα, διαβίου εκπαίδευση κλπ).
  • Νέες κατευθύνσεις και διδακτικές προσεγγίσεις στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση (πχ. εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, τηλεκπαίδευση, περιβάλλον κλπ).
  • Τεχνολογία: ανάπτυξη και εκπαίδευση.
  • Ειδική αγωγή και ΤΕΕ.
  • Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.

 

– Καλούνται τα μέλη της ένωσης, που έχουν ασχοληθεί εξαιτίας μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλων δραστηριοτήτων τους με συγγραφή εργασιών συναφών με τα παραπάνω θέματα να ενημερώσουν το ΔΣ της ΕΤΕ για τους τίτλους των εργασιών τους.

– Επίσης καλό θα είναι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο ως εισηγητές, να ενημερώσουν το  ΔΣ της ΕΤΕ, έτσι ώστε να υπάρξει μια στενότερη συνεργασία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο  στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ:  www.aspete.gr

 

Η ΕΤΕ θα συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια που θα διεξαχθούν το Δεκέμβριο, με συμμετοχή μελών της στις οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές που έχουν συσταθεί, με ομιλητές στο συνέδριο και επίσης με τη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για τη φιλοτέχνηση και τοποθέτηση με έξοδά της στην είσοδο της σχολής, της προτομής της Νίκης Δενδρινού – Αντωνακάκη,  στην οποία οφείλεται η ίδρυση και λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ πριν 50 χρόνια.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Γ.Μουστάκας                                                                                 Ν. Βασαγιώργης