Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής προγραμμάτων Erasmus+

Erasmus Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Μαρούσι, 25/09/2022

Ανακοίνωση ΔΣ

Την Δευτέρα 19-9-2022, το ΔΣ της ΕΤΕ προέβη στην επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν την πενταμελή επιτροπή διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΤΕ μετά από αίτηση τους με βάση την από 21-6-2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Διεύρυνση – ανασυγκρότηση επιτροπής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΤΕ».

Η επιτροπή είναι πενταμελής, με πρόεδρο τον εκάστοτε Υπεύθυνο Επιστημονικών Θεμάτων του ΔΣ της ΕΤΕ. Τα μέλη της επιτροπής θα συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες κινητικότητες αναλαμβάνοντας ρόλους:

 • Υπεύθυνου επικοινωνίας προγράμματος
 • Συντονιστή – υπεύθυνου ροής προγράμματος

Σε κάθε ροή προγράμματος  αρχηγός ροής θα είναι μέλος του ΔΣ ή μέλος της παραπάνω επιτροπής.

Η επιλογή έγινε με βασικά κριτήρια την γνώση ξένων γλωσσών και την οργάνωση – συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που στάλθηκαν από τους υποψηφίους.

Τα μέλη της επιτροπής είναι:

 • Ρίζου Βασιλική, Υπεύθυνη Επιστημονικών Θεμάτων του ΔΣ της ΕΤΕ
 • Κρικώνης Θωμάς
 • Κόντου Ευθαλία
 • Οικονόμου Δημήτρης
 • Ροβολής Γεώργιος

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

 1. Η σύνταξη προτάσεων για συμμετοχή της ΕΤΕ σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα
 2. Η οργάνωση και διαχείριση των προγραμμάτων
 3. Η επικοινωνία με το ΙΚΥ
 4. Η επικοινωνία με τα μέλη που συμμετέχουν σε κάθε πρόγραμμα
 5. Ο προγραμματισμός εκδηλώσεων προετοιμασίας των μελών και διάχυσης των αποτελεσμάτων
 6. Η έγγραφη εισήγηση προς το ΔΣ των κριτηρίων επιλογής των μελών που θα συμμετάσχουν σε κάθε κινητικότητα
 7. Η έγγραφη εισήγηση προς το ΔΣ για τα μέλη που θα συμμετάσχουν σε κάθε κινητικότητα.
 8. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΚΥ

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ