Αναρτηση Βιβλίου του κ. Δούρου στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Ο απόφοιτος της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και συνάδελφος κ. Δούρος Παλαιολόγος με μεγάλη του χαρά μας διαθέτει την ηλεκτρονική έκδοση του παρακάτω βιβλίου του, προκειμένου αυτή να φιλοξενηθεί ελεύθερα στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ και να αποτελέσει ένα βοήθημα για όλα τα μέλη μας και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας