Διόρθωση Διεύθυνσης Διαδικτυακού τόπου στο βιβλίο Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου

Τεχνολογία

Βαθμός Ασφαλείας ……………….

Μαρούσι 25-09-2009
Αριθ. Πρωτ. 118593/Γ2
Βαθ. Προτερ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1. Διευθύνσεις και Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης.
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
3. Γυμνάσια όλης της χώρας (μέσω των Δ/νσεων και των Γραφείων Δ/θμιας Εκπ/σης)
ΤΜΗΜΑ Α’

Αν. Παπανδρέου 37,
ΠΡΟΣ :
15180 Μαρούσι
Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο : 210-34.42.238

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διόρθωση Διεύθυνσης Διαδικτυακού τόπου στο βιβλίο Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου

Σύμφωνα με εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (αρ. πρωτ. 4055/25-09-2009), στο βιβλίο «Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου», διαπιστώθηκε ότι στη σελίδα 23 του βιβλίου του μαθητή περιλαμβάνεται η διεύθυνση www.spin.gr η οποία παραπέμπει σε περιεχόμενο το οποίο δε συνάδει στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής πράξης. Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος η ιστοσελίδα αυτή περιείχε πληροφορίες για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Έπειτα από τη διαπίστωση αυτή η ψηφιακή έκδοση της σελίδας 23 του βιβλίου το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr επιλογή Διδακτικά Πακέτα Γυμνασίου) και στην Ιστοσελίδα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) διορθώθηκε και πρόκειται να γίνει και η απαραίτητη διόρθωση στην επόμενη έκδοση του βιβλίου από τον ΟΕΔΒ.
Παρακαλούμε αφού ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί – διδάσκοντες του μαθήματος να αντικαταστήσουν το αρχείο p_21-40.pdf με το διορθωμένο, αφού το μεταφορτώσουν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και να το εγκαταστήσουν στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή των μαθητών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄