Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Erasmus+

Erasmus Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Μαρούσι,   28-12-2022

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΤΕ  στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2022-1-ΕL01-KA121-VET-000065815  για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  θα υλοποιήσει την παρακάτω  κινητικότητα:

Θέμα επιμόρφωσης: “Επίλυση συγκρούσεων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στους μελλοντικούς παγκόσμιους πολίτες  ”

Τόπος διεξαγωγής:  Πάντοβα Ιταλίας

Ημερομηνία υλοποίησης: 12/3/2023 – 19/3/2023 (επιμόρφωση 5 ημερών).

Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες:

-Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωϊνό

-Χρηματικό ποσό για την κάλυψη της διατροφής (το ποσό θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες δαπάνες της κινητικότητας)

-Πολιτιστικές επισκέψεις

-Μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο καθώς και τις μετακινήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος

-Ασφαλιστική κάλυψη

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική Γλώσσα.

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν από το Δ.Σ της Ε.Τ.Ε. οφείλουν:

 1. Να απαντήσουν στο e-mail που θα τους αποσταλεί, ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών και να καταβάλουν, εντός της προαναφερόμενης ημερομηνίας, στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR97 0171 4180 0064 1812 8520 313  χρηματικό ποσό: 300 € προκαταβολή η οποία θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος
 2. Να υποβάλουν την προβλεπόμενη έκθεση αξιολόγησης εντός 30 ημερών από την ημέρα  που θα λάβουν το αντίστοιχο email από το σύστημα του προγράμματος  μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
 3. Να οργανώσουν-συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλωση διάχυσης των εμπειριών και των συμπερασμάτων από την συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με το ΔΣ της ΕΤΕ και το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν.
 4. Να στείλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών με e-mail από την ανακοίνωση της επιλογής τους  όλα   τα έγγραφα τα οποία θα ζητηθούν από τους υπεύθυνους της ομάδας Erasmus+ της Ένωσης που αφορούν το πρόγραμμα. Σε  περίπτωση που δεν σταλούν όλα τα έγγραφα,  η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άλλο άτομο στη θέση του.   
 5. Να μεριμνήσουν προσωπικά για την εξασφάλιση της υπηρεσιακής άδειας για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς και την έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης.

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το πρόγραμμα και κάλυψης της θέσης,  από επιλαχόντα στην επιλογή, μέλη.

Παρατηρήσεις:

 1. Η ΕΤΕ χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του ERASMUS τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι χρηματικές συναλλαγές με Λογαριασμούς άλλων Τραπεζών, αν επιφέρουν χρεώσεις, βαρύνουν τους συμμετέχοντες – κατόχους τους και όχι την ΕΤΕ.
 2. Το χρηματικό ποσό των 300 € δεν θα επιστραφεί, αν το μέλος που επιλέχθηκε δεν πραγματοποιήσει το ταξίδι για οποιονδήποτε λόγο, ή δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς το πρόγραμμα

Τα μέλη της E.T.E. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 7-1-2023 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στη διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1jt7ZNSIQN4iGurIVBGto7lCJo70aB-9qCbzpX9kFsk8/edit

Κριτήρια επιλογής μελών από το ΔΣ της ΕΤΕ:

 1. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων ως προς την ένωση μέχρι και 27-12-2022.  
 2. Η ενεργός  συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις της ένωσης (π.χ. υπεύθυνοι παραρτημάτων, μέλη εφορευτικής και εξελεγκτικής επιτροπής, μέλη επιστημονικών και άλλων επιτροπών, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις κ.λπ.)
 3. Η μακροχρόνια προσφορά τους στην ΕΤΕ.
 4. To πλήθος των συμμετοχών τους σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της ΕΤΕ.
 5. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η ευχέρεια χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας (θα προηγούνται στην επιλογή κάτοχοι πιστοποιητικού επιπέδου Β2 και άνω) και άλλων ξένων γλωσσών (ιδιαίτερα της Ιταλικής)
 6. Θα προσμετρηθεί η ευχέρεια χρήσης Η/Υ

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τα μέλη που θα συμμετάσχουν να προέρχονται από όσα το δυνατόν περισσότερα Περιφερειακά Τμήματα της ΕΤΕ, έτσι ώστε να υπάρξει στη συνέχεια διάχυση των εμπειριών και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν και στα υπόλοιπα μέλη, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους αυτών των προγραμμάτων και υποχρέωση των συμμετεχόντων.

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.