Αθανάσιος Λερούνης – Πρέσβης επι τιμή

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών
(Technology Teachers’ Association)
Πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
Τ.Θ. 45015 – Τ.Κ. 13510 Αγ. Ανάργυροι Αττικής , Τηλ: 6973275324
URL: https://www.ete.gr/ , E-mail: ete@ete.gr

ΑΘΗΝΑ, 26/10/2009
Αρ. Πρωτ.: 17

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αγωνία μας για τη ζωή του απαχθέντος από τις 7 Σεπτεμβρίου 2009, από ενόπλους απαγωγείς Ταλιμπάν στις κοιλάδες των Καλάς στο Πακιστάν, συναδέλφου μας και δραστήριου μέλους της Ένωσής μας, Θα-νάση Λερούνη.

Είμαστε βέβαιοι ότι και Εσείς συμμερίζεστε τα ίδια με εμάς συναισθήματα και αγωνίες, καθώς και ότι γνωρίζετε το σπουδαίο έργο που για πολλά χρόνια επιτελεί ο συνάδελφός μας, ένα έργο που τιμά όχι μονάχα τον ίδιο αλλά και τη χώρα μας. Το παράδειγμα του συναδέλφου Θανάση Λερούνη, ανιδιοτελούς εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα πρότυπο μίμησης για τους μαθητές του και την ελληνική κοινωνία, σε μια εποχή που παρόμοιες συμπεριφορές σπα-νίζουν, ενώ είναι τόσο αναγκαίες.

Με τον αυτονόητο σεβασμό, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μας, μελών της Ένωσής μας, ένα αίτημα, η ικανοποίηση του οποίου ενδεχομένως θα συνέβαλλε στη μεγαλύτερη δυνατή άσκηση πίεσης για την απε-λευθέρωση του συναδέλφου μας.

Πιο συγκεκριμένα και με πρωτοβουλία σας να αποδοθεί στον Θανάση Λερούνη ο τίτλος του Πρέσβη Επί Τιμή, ώστε να περιβληθούν οι όποιες ενέργειες της Πολιτείας και με το ειδικό καθεστώς προστασίας που διέπει τους διπλωμάτες- εκπροσώπους της.

Άλλωστε, θα συμφωνήσετε, ότι το έργο του Θανάση Λερούνη, πράγματι αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα, εκτός των άλλων, και προώθησης των ελληνικών συμφε-ρόντων σε διεθνές επίπεδο και υπό αυτή την έννοια μια τέτοια ενέργεια, εκτός του συμβολικού της χαρακτήρα, αποκτά και έντονα ουσιαστικό περιεχόμενο.

 

Με κάθε σεβασμό για το Δ.Σ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                      Ν. ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ