Ανακοίνωση επιλογής συμμετεχόντων σε πρόγραμμα Erasmus+ στην Πάντοβα Ιταλίας

Erasmus Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Μαρούσι,   10/01/2023

Ανακοίνωση ΔΣ

Το ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, στη συνεδρίασή του στις 10-01-2023, προχώρησε στην  επιλογή των μελών της ένωσης που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”   με κωδικό αριθμό 2022-1-ΕL01-KA121-VET-000065815  και   θέμα επιμόρφωσης:

 “Επίλυση συγκρούσεων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στους μελλοντικούς παγκόσμιους πολίτες  ”, στην Πάντοβα Ιταλίας με  ημερομηνία υλοποίησης: 12/3/2023 – 19/3/2023 (επιμόρφωση 5 ημερών).

1              ΒΕΣΤΑΡΧΗ ΑΝΝΑ

2              ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3              ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

4              ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

5              ΚΑΣΑΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

6              ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

7              ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8              ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

9              ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

10           ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

11           ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12           ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ

13           ΔΑΡΓΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

14           ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15           ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16           ΠΛΑΤΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

17           ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ

18           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19           ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επιλαχόντες είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι παρακάτω συνάδελφοι:

1              ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

2              ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3              ΤΣΙΡΙΚΑ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4              ΠΕΤΣΑΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5              ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6              ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

7              ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κάθε συμμετέχων/ουσα θα λάβει ενημερωτικό email με οδηγίες για το πρόγραμμα.

ΤΟ ΔΣ ΕΤΕ