Επιμορφωτικά σεμινάρια 450 ωρών για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ – Κοζάνη

Επιμορφώσεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στην Κοζάνη ετήσια επιμορφωτικά σεμινάρια 450 ωρών για πτυχιούχους  ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ με θέμα:

Ειδική Αγωγή

Φεβρουάριος 2010 – Φεβρουάριος 2011

Διάρκεια Προγράμματος:  450 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Α. Αλευριάδου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σε πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και ΙΕΚ κατά προτεραιότητα αδιόριστους. Παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τις Επιστημονικά Υπευθύνους του Προγράμματος, και φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού μία μόνο φορά. Ο φάκελος αίτησης για την παρακολούθηση του προγράμματος πρέπει να περιέχει:

1.         Αίτηση εγγραφής (σε έντυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)

2.         Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι., ΤΕΙ

3.         Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

4.         Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

5.         Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα στην ίδια θεματική ενότητα (ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

6.         Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν  κατέχουν μόνιμη θέση στο δημόσιο τομέα (ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

7.         Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο των αντιγράφων που κατατίθενται (ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ), ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.). ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 5 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ.

Πληροφορίες:

Χριστίνα Τζιαμτζή,  Γραμματεία, 23850 55115, ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, Επ. Καθηγήτρια 23850 55103, ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ

Σοφία Δανατσοπούλου, 24610-56521, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- 22-23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 16.00-19.00

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00-14.00

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη

Κόστος προγράμματος: 2000  € για κάθε επιμορφούμενο/η

Συντονίστρια έργου Ι. Βαμβακίδου

Η διαμόρφωση του προγράμματος είναι με βάση 8ωρα μαθήματα

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στο Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη