ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνάντηση της Ε.Τ.Ε. με το Γ. Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Ε.Τ.Ε. με το Γ. Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.

Την Πέμπτη 24-8-2023, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας συνάντηση  μεταξύ του Γ. Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. κ. Γεώργιου Βούτσινου και αντιπροσωπείας της Ε.Τ.Ε. αποτελούμενης από τον Πρόεδρο του ΔΣ της Ε.Τ.Ε. κ. Νικόλαο Βασαγιώργη, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Ε.Τ.Ε. κ. Γεώργιο Μουστάκα και το μέλος του Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής της Ε.Τ.Ε. κ. Μιχαήλ Βούρδαλο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, υπήρξε ταύτιση απόψεων σχεδόν σε όλα τα ζητήματα αν και επισημάνθηκαν από την Ε.Τ.Ε. αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση των αποφάσεων. Ο κ. Βούτσινος αναγνώρισε τη βαρύτητα που έχουν διαχρονικά οι θέσεις της Ε.Τ.Ε. η οποία ως επιστημονική ένωση αντιπροσωπεύει σημαντικούς κλάδους εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. και εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μη Πανεπιστημιοποίηση της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. , το μέλλον της οποίας θεωρεί κομβικό για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Τα βασικά θέματα που τέθηκαν από τα μέλη της Ε.Τ.Ε. προς συζήτηση αφορούσαν:

  • Τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Υπουργού Παιδείας σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση (νέος νόμος πλαίσιο, συνένωση δυνάμεων ΕΠΑ.Λ-Ι.Ε.Κ.-Ε.Κ.)
  • Τη λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ (έλλειψη προγραμμάτων σπουδών για Γ τάξη, προβλήματα στις εγγραφές)
  • Τα νέα προγράμματα σπουδών για τα ΕΠΑ.Λ και τα Π.ΕΠΑ.Λ που εκπονούνται από το Ι.Ε.Π. (μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση, αποσπασματική αντιμετώπιση των τριών τάξεων και της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ, όπως επίσης και των Ι.Ε.Κ. , χωρίς να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι σύγχρονες απαιτήσεις των  επαγγελμάτων).
  • Προβλήματα στη λειτουργία μεταξύ Δ.Ι.Ε.Κ. και Ε.Κ. (να διασφαλιστεί ότι κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ. στα Ε.Κ.  ο ένας από τους εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να είναι στέλεχος διοίκησης του Ε.Κ. και κατά προτεραιότητα ο υπεύθυνος του αντίστοιχου εργαστηρίου, επίσης να καλύπτονται πλήρως από τα Δ.Ι.Ε.Κ. οι δαπάνες για τη χρήση των αντίστοιχων εργαστηριακών χώρων)

Επίσης από τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ε.Τ.Ε. εκφράστηκε ο προβληματισμός τους:

α)  για την έλλειψη προβολής και διαφήμισης των ΕΠΑ.Λ. και του θεσμού της Μαθητείας τα τελευταία χρόνια

β)  για την καθυστέρηση στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών και την αποστολή βιβλίων στα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

γ) για την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. στις τεχνολογικές εξελίξεις

δ)  για την καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Ε.Κ.

Τέλος τα μέλη της ΕΤΕ επισήμαναν:

α) την αδικαιολόγητη καθυστέρηση απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους της ειδικότητας ¨Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων  & Τηλεπικοινωνιών¨ του Τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού όπως επίσης και της αναντιστοιχίας της διδασκόμενης ύλης με τα επαγγελματικά δικαιώματα  – θέματα εξετάσεων απόκτησης αδειών,  των αποφοίτων  της ειδικότητας ¨Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων¨ του ίδιου τομέα.

β) την αναγκαιότητα βελτίωσης του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Κ. έτσι ώστε να εναρμονιστεί με το νομοθετικό πλαίσιο των Δ.Ι.Ε.Κ. έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία των Ε.Κ. με τα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ.

Ο κ. Βούτσινος μας ενημέρωσε ότι  στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο θα γίνουν προσθήκες και βελτιώσεις για τη συνεργασία ΕΠΑ.Λ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Κ. προς όφελος της τοπικής οικονομίας,  απέδωσε τα προβλήματα έλλειψης προγραμμάτων σπουδών στα Π.ΕΠΑ.Λ αλλά και το γενικότερο πρόβλημα με την καθυστέρηση και τον τρόπο εκπόνησης των  νέων προγραμμάτων σπουδών σε δομικά προβλήματα λειτουργίας του Ι.Ε.Π. , ενώ για τη χρήση των εργαστηρίων των Ε.Κ. από τα Δ.Ι.Ε.Κ. ξεκαθάρισε ότι εντός των προσεχών ημερών το θέμα θα ρυθμιστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι στα εργαστήρια των Ε.Κ. θα υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός από το Ε.Κ. όταν αυτό χρησιμοποιείται από τα Δ.Ι.Ε.Κ. Παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη διαφήμιση και ότι έχει καθυστερήσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μας ανακοίνωσε όμως ότι έχει εγκριθεί μεγάλη χρηματοδότηση για τα ΕΠΑ.Λ – Π.ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ. και σύντομα θα υλοποιηθεί ο εξοπλισμός τους. Τέλος απέδωσε τις όποιες καθυστερήσεις στην αποστολή βιβλίων και στη στελέχωση των σχολείων της επαγγελματικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσωπικό, στις καθυστερήσεις που προκύπτουν στις εγκρίσεις των ολιγομελών τμημάτων και ζήτησε προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος των εγγραφών και την έγκαιρη οριστικοποίηση των τμημάτων.

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.