Παρουσίαση προγράμματος κινητικότητας Erasmus – Πάντοβα Ιταλίας

Erasmus Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες της κινητικότητας της ΕΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος Ersamus+

Τίτλος προγράμματος

«Επίλυση συγκρούσεων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στους μελλοντικούς παγκόσμιους πολίτες»

2022-1-ΕL01-KA121-VET-000065815

Πάντοβα Ιταλίας : 12/3/2023 – 19/3/2023

Δείτε το αρχείο Παρουσίαση-Πάντοβα-2023