Ανακοίνωση για συνάντηση – συνεστίαση στην Αθήνα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών οργανώνει συνάντηση – συνεστίαση στην  Αθήνα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της ΕΤΕ, μαζί με τις οικογένειες τους.

Η συνάντηση προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου (Σάββατο βράδυ).

Προκειμένου να οργανώσουμε αυτή την συνάντηση , παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητα σας, καθώς και την ανάγκη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο της Αθήνας, έως 31/10/2023, στην φόρμα που θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://forms.gle/QpZPuUCz3uRqnXKV9 

Θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα η συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση, 

Για το ΔΣ

Βεστάρχη Άννα (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων)