Ανακοίνωση για Π.ΕΠΑ.Λ

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Μαρούσι,  23-11- 2023

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ Π.ΕΠΑ.Λ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) πραγματοποίησε την Παρασκευή 17-11-23 τηλεδιάσκεψη με θέμα τη λειτουργία και τα προβλήματα των Π.ΕΠΑ.Λ. Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν  μέλη που εργάζονται σε αυτά, τα οποία με τις τοποθετήσεις τους συνέβαλαν σημαντικά στην ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Από τη συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 • Τα Π.ΕΠΑ.Λ. προσελκύουν μαθητές από το Γυμνάσιο με καλύτερο μαθησιακό επίπεδο.
 • Υπήρξε μεγαλύτερη χρηματοδότηση έναντι των ΕΠΑ.Λ. για βελτίωση των κτιριακών υποδομών.
 • Ο μέγιστος αριθμός  στις τάξεις είναι 22 μαθητές.
 • Στη Β τάξη υπάρχει πρόβλημα με τις εγγραφές μαθητών, καθότι σε αυτή μπορούν να εγγραφούν την περίοδο του Ιουνίου μόνο απόφοιτοι Α τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. , με ότι αυτό συνεπάγεται για την έγκριση λειτουργίας τομέων και οργάνωσης της λειτουργίας του σχολείου για την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Δεν υπάρχει κάποια προτεραιότητα στη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Και τα Π.ΕΠΑ.Λ. ακολουθούν τη μοίρα των υπολοίπων ΕΠΑ.Λ. να στελεχώνονται τελευταία (μετά  τα ΓΕΛ) με εκπαιδευτικό προσωπικό που πολλές φορές διατίθεται σε αυτά για συμπλήρωση ωραρίου. Αναφέρθηκαν και περιπτώσεις που ακόμα και σήμερα υπάρχουν ελλείψεις, κυρίως σε εκπαιδευτικούς που απαιτούνται για να διδάξουν τα μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης της Α τάξης.
 • Τα (νέα) μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης – προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α τάξης, αν και εργαστηριακά, διδάσκονται ως θεωρητικά στις αίθουσες, με δύο εκπαιδευτικούς, χωρίς να υπάρχουν για αυτά βιβλία. Αν και προβλέπεται οι διδάσκοντες σε αυτά εκπαιδευτικοί να εναλλάσσονται ανά κεφάλαιο, στην πράξη αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και οι αναθέσεις γίνονται για όλη τη χρονιά, με διδάσκοντες τους εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν ωράριο.
 • Σε κανένα Π.ΕΠΑ.Λ., από αυτά που υπηρετούν οι συμμετέχοντες στη τηλεδιάσκεψη εκπαιδευτικοί, δεν πραγματοποιείται η προβλεπόμενη Πρακτική Άσκηση, για μια σειρά λόγων όπως:
  • Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη μετακίνηση τους στους χώρους εργασίας και την άσκησή τους σε αυτούς
  • Υπάρχει πρόβλημα με το πως θα υλοποιηθεί η 7η διδακτική ώρα τη μέρα που θα υλοποιηθεί η εξάωρη πρακτική άσκηση!
  • Δεν υπάρχουν και δε δίνονται κίνητρα σε επιχειρήσεις για να φιλοξενήσουν την Πρακτική Άσκηση των μαθητών.
 • Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους Τομεάρχες των Π.ΕΠΑ.Λ. και στους Τομεάρχες των συνεργαζόμενων Ε.Κ.
 • Ακόμα και σε Π.ΕΠΑ.Λ. που φέτος συμπληρώνουν το τρίτο έτος λειτουργίας τους, δεν έχει γίνει κάποιας μορφής επίσημη αξιολόγηση τις έως τώρα λειτουργίας τους, ούτε κάτι τέτοιο ζητήθηκε από τους διευθυντές τους.

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. ευχαριστεί τα συμμετέχοντα στη τηλεδιάσκεψη μέλη της για τη πολύτιμη συνεισφορά τους στη καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στα Π.ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Τα παραπάνω στοιχεία η Ε.Τ.Ε. θα τα χρησιμοποιήσει στις συναντήσεις της και στα έγγραφά της προς τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Π.ΕΠΑ.Λ. αλλά και την αναβάθμιση όλης της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.