Εκπαιδευτικά Συστήματα χωρών Ε.Ε

Γενικά

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία για τη δομή και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης.

Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν από τον  

Νίκο Ηλιάδη, Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π., M.Sc.,

Ph.D. Industrial Education, Organization and Management,

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Austria.doc

Czech.doc

Denmark.doc

England.doc

Flanders.doc

Fr-Belgium.doc

France.doc

Hessen.doc

Ireland.doc

NorthernIreland.doc

Portugal.doc

Scotland.doc

TheNetherlands.doc