ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΣ ΤΗΣ ΕΕΚ

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η Ε.Τ.Ε., έχει μία ιστορία μερικών δεκαετιών και ως μία σοβαρή επιστημονική ένωση εκπαιδευτικών, προτείνει και απαιτεί οι αλλαγές που δρομολογούνται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (δομικές θεσμικές, προγράμματα σπουδών, βιβλία, εξοπλισμός, εκπαιδεύσεις κλπ.) να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και βασισμένες σε μελέτες και έρευνες με μεγάλο δείγμα (σημ. μετά από 3 χρόνια λειτουργίας των Π.ΕΠΑ.Λ. δεν έχει ακόμη ζητηθεί έως και σήμερα, από τα στελέχη τους να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους για την εφαρμογή του θεσμού).

Παρακάτω δείτε το κείμενο της ΕΤΕ