Θέσεις της ΕΤΕ επι του Σχεδίου Νόμου «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις I

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», το οποίο εισήχθη στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας και εξέτασης