Ενας εναλλακτικός τρόπος επιλογής υποψηφίων φοιτητών – Άρθρο του Π. Πολυχρονόπουλου στο Βήμα

Λοιπές Δημοσιεύσεις - Άρθρα

Μετά και την ψήφιση του νόμου περί ιδιωτικών ΑΕΙ, ο όντως αξιοκρατικός τρόπος επιλογής των μαθητών είναι επιβεβλημένος.