Αναρτήθηκαν οι πίνακες αναπληρωτών

Αναπληρωτές

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα  http://e-aitisi.sch.gr, οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι  τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από τη Δευτέρα 26/07/2010 έως και την Τετάρτη 28/07/2010.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.