Εγκύκλιο Διορισμού Ειδικών Κατηγοριών Δθμιας 2010-11

Μόνιμοι

ypdvmth_thumb_other250_0Θέμα: Η αριθμ. 98287/Δ2/05-08-2010 εγκύκλιος

Ανακοινώνεται ότι στους κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03 και ΠΕ19 έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την υπ’ αρίθμ. 98287/Δ2/05-08-2010 εγκύκλιο όλοι οι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο ειδικό πίνακα.

Για την ανακοίνωση τύπου και την εγκύκλιο πατήστε εδώ.