Διημερίδα για την Τ.Ε.Ε

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση
  • · ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.)
  • · ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    • · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
    • · ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37-39 & ΜΥΛΛΕΡΟΥ 124, ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ 18-19/2/2011 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρασκευή  18-2-2011

16:30  – 17:00

Προσέλευση – Εγγραφές

17:00 – 17:20

Χαιρετισμοί – Έναρξη

1η Συνεδρία

Προεδρείο

Κ. Αλεξανδρόπουλος – Κ. Αδριανουπολίτης – Χ. Παπαγγέλου

17:20 – 17:40

Η αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της παιδείας.

Εισηγητής: Κων/νος Κατσόγιαννος, στέλεχος Ε.Υ.Δ. του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.θ.

17:40 – 18:00

Εισαγωγή  του μαθήματος της Τεχνολογίας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Γενική και Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Εισηγητής: Δρ. Κων/νος Τσιαντής, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

18:00 – 18:20

Δομή και προγράμματα σπουδών στο Τεχνολογικό Λύκειο.

Εισηγητής: Κων/νος Αδριανουπολίτης, Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

18:20 – 18:40

Η διοικητική δομή της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Εισηγητές: Βάϊος  Κάλλος, Προϊστάμενος Γραφείου Ε.Ε. Α΄ Αθήνας.

Θωμάς Κρανίτσας, Προϊστάμενος Γραφείου Ε.Ε. Δ΄ Αθήνας.

18:40 – 19:10

Συζήτηση

19:10 – 19:30

Διάλειμμα – καφές

2η Συνεδρία

Προεδρείο

Β. Κάλλος – Θ. Κρανίτσας – Κ. Μανδηλάς

19:30 – 19:50

Το Πειραματικό Τεχνολογικό Λύκειο ως νέος θεσμός.

Εισηγητής: Δρ Στυλιανός Καραγιάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής &

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. της Π. Δ. Ε. Αττικής

19:50 – 20:10

Η σημασία της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

στην οικονομική ανάπτυξη.

Εισηγητής: Δρ. Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά,

Αντιπρόεδρος Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

20:10 – 20:30

Ο θεσμός των Σ.Ε.Κ. στην πορεία προς το νέο Τεχνολογικό Λύκειο.

Εισηγητής: Θεόδωρος  Μπουρλιάσκος, Διευθυντής Σ.Ε.Κ. Ραφήνας

20:30 – 21:30

Συζήτηση

Σάββατο 19-2-2011

09:30 – 10:00

Προσέλευση – Εγγραφές

1η Συνεδρία

Προεδρείο

Σ. Χριστοδούλου – Σ. Καραγιάννης – Θ. Γατσώρης

10:00 – 10:20

Ανάγκη ύπαρξης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Εκπαιδευτικών Λειτουργών για την

Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Εισηγητής: Γ. Μουστάκας, Πρόεδρος ΄Ενωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.).

10:20  – 10:40 

Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε.

Εισηγητής: Μαρία Παπαδοπούλου, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. πολιτικών ΠΕ 17.

10:40 – 11:00 

Ειδικότητες – επαγγελματικά δικαιώματα στην Τεχνολογική Επαγγελματική

Εκπαίδευση.

Εισηγητής: Κων/νος Καλτσάς, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης

Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).

11:00 – 11:45

Συζήτηση

11:45 – 12:05

Διάλειμμα – καφές

2η Συνεδρία

Προεδρείο

A. Χατζόπουλος – Α. Σαβαΐδης – Ν. Παπαδημητρίου 

12:05 – 12:25

Ανάγκη επαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης της Τ.Ε.Ε.

Εισηγητής: Δρ Λεμονής Ψαράς, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. μηχανολόγων ΠΕ 12.

12:25 – 12:45

Σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εισηγητής: Κανέλλος Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος Γραφείου Ε.Ε. Γ΄ Αθήνας

12:45 – 13:05

Η σύνδεση της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Εισηγητής: Ιάκωβος Καρατράσογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, εμπειρογνώμων σε

θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης.

13:05 – 13:25

Η Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, το 4ο έτος ειδίκευσης.

Εισηγητής: Χρήστος Τσαρτσόλης, εκπαιδευτικός Τ.Ε.Ε., πρώην προϊστάμενος

Τμήματος Β΄ Τ.Ε.Ε. της Δ.Σ.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ.

13:25 – 14:30

Συζήτηση – συμπεράσματα.

14:30

Κλείσιμο της διημερίδας

Η διημερίδα διοργανώνεται από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής

Καθοδήγησης Δ.Ε.), την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και το Γραφείο Ε.Ε. Α΄ Αθήνας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.