Συνδρομές 2010-2011

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

          Συνάδελφοι, μέλοι της ΕΤΕ,  παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους των Παραρτημάτων  που ανήκετε για την τακτοποίηση των συνδρομών σας στην Ε.Τ.Ε, για τα έτη 2010-2011. Η συνδρομή για την διετία είναι 20€ (10€ /έτος).

Τα στοιχεία επικοινωνίας  με τους υπεύθυνους των Περιφερειακών τμημάτων και Παραρτημάτων της ΕΤΕ βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (στον σύνδεσμο:https://www.ete.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=99)

 Το ΔΣ της ΕΤΕ