ete1

«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΝΕΥ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

(Technology Teachers’ Association)
Πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
Τ.Θ. 45015 – Τ.Κ. 13510  Αγ. Ανάργυροι Αττικής , Τηλ: 6973275324

ΑΘΗΝΑ 25  /3/2011

«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΝΕΥ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η «Τεχνολογία», ένα μάθημα με διαφορετικό χαρακτήρα από τα άλλα μαθήματα και με διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας (μαθητοκεντρικό), ένα μάθημα που αγάπησαν οι μαθητές, αφού τους «ελευθέρωνε» από το θρανίο και από τους συμβατικούς τρόπους μάθησης, ίσως σταματήσει ύστερα από 18 χρόνια να υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, αφού στο Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης προτείνεται η κατάργησή του και η   αντικατάστασή του από μάθημα με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Νέες Τεχνολογίες», το οποίο θα περιλαμβάνει Φυσική, Πληροφορική και  Ρομποτική, τα οποία είναι υποσύνολα του μαθήματος της Τεχνολογίας και αν διδαχθούν ξεκομμένα αλλοιώνουν τη φύση του. Η προωθούμενη κατάργηση του μαθήματος γίνεται χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και σε αντίθεση με την εκπαιδευτική πρακτική όλων σχεδόν των Ευρωπαϊκών Χωρών, που έχουν θεσπίσει εδώ και δεκαετίες στα  προγράμματα όλων των τάξεων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα Τεχνολογικά μαθήματα, όπως και με τη συνθήκης της Λισσαβόνας, που ως βασικό στοιχείο περιλαμβάνει την ανάπτυξη «τεχνολογικής κουλτούρας» σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε.

Επίσης, κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την προσφάτως δημόσια δήλωση της          κ. Υπουργού ότι : «Ενισχύεται ο ρόλος του μαθήματος της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια,   ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν έγκαιρα τα οφέλη της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνολογίας και παράλληλα να βοηθηθούν στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού τους».

(Ημερίδα για την Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 8/12/2010).

Φυσικά, μαζί με το μάθημα θα εξαφανιστούν και οι σκοποί του, που είναι:

  • η προετοιμασία των μαθητών για την διαβίωση σε μια τεχνολογική κοινωνία και η εξοικείωσή τους με τα τεχνολογικά μέσα, ώστε να τα αξιοποιούν προς όφελος δικό τους και της κοινωνίας,
  • η ενθάρρυνση στην ανάπτυξη τεχνολογικού – επιστημονικού τρόπου σκέψης και η παροχή της δυνατότητας να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, κάνοντάς τους συγχρόνως να εκτιμήσουν την πρακτική δουλειά,
  • η εκπόνηση μελετών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και η κατασκευή αντίστοιχων έργων,
  • η ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους, με σημαντική συμβολή στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κυρίως η μάθηση μέσω εμπειριών και πρωτοβουλιών που αναλάμβαναν οι ίδιοι οι μαθητές (μαθαίνω τον τρόπο για να μαθαίνω).

 

 

Το μάθημα διέπεται από την αρχή της ενεργητικής μάθησης και της διεπιστημονικής προσέγγισης. Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές καθίστανται ικανοί, ώστε να επιλύουν με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την εφαρμογή της σύγχρονης Τεχνολογίας. Παράλληλα, βελτιώνουν τις στάσεις τους απέναντι στα υπαρκτά τεχνολογικά προβλήματα της εποχής μας που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η όλη διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος (αυτενέργεια, προσπάθεια και τελικά η επιτυχία) ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους, βοηθώντας τους να διαμορφώνουν καλύτερα την προσωπικότητά τους.  Σύμφωνα με διαπιστώσεις των διδασκόντων καθηγητών, στο μάθημα της τεχνολογίας δεν υπάρχουν «κακοί μαθητές».

Το μάθημα της τεχνολογίας αποτελεί στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα  ένα ελάχιστο στοιχείο «πραγματιστικής εκπαίδευσης» από τα πολλά που απαιτείται να υπάρχουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ενώ αναμέναμε την επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την επικείμενη αντικατάστασή του από το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες»!

Δεν πιστεύουμε ότι ο τρόπος διδασκαλίας που προωθείται – κυρίως από οργανώσεις και εταιρίες (οι οποίες μάλιστα υποστηρίζουν ψευδώς ότι συνεργάζονται με την ΑΣΠΑΙΤΕ και δραστηριοποιούνται έντονα το τελευταίο διάστημα στο χώρο της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τυχαία;))- καλύπτει το ελάχιστο των προαναφερόμενων σκοπών και στόχων του μαθήματος της Τεχνολογίας. Τα   πακέτα προκατασκευασμένης Τεχνολογίας (μάλλον περί αυτών πρόκειται), αφήνουν σε αδράνεια τη κρίση των μαθητών, υποβιβάζουν την επικοινωνία μαθητή –καθηγητή σε ανούσια συνεργασία τεχνικού επιπέδου, οδηγούν το μαθητή να ενδιαφέρεται περισσότερο για το τελικό αποτέλεσμα και όχι για το ταξίδι της δημιουργίας, περιορίζουν τη βιωματική μάθηση που αποκτιέται μέσω εμπειριών και πρωτοβουλιών, υποβαθμίζουν την καινοτομία και την αυτενέργεια και φυσικά δεν συντελούν καταλλήλως στην απόκτηση ολοκληρωμένης Τεχνολογικής κουλτούρας.

Οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ, νυν ΑΣΠΑΙΤΕ ), οι μόνοι οι οποίοι κατέχουμε τον Τίτλο του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού και έχουμε εκπαιδευτεί στη           Διδακτική Μεθοδολογία των Τεχνολογικών Μαθημάτων και αποτελούμε σήμερα τον κορμό των εκπαιδευτικών του μαθήματος της Τεχνολογίας, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για την τακτική αυτή και την αντίθεσή μας για τις  μεθοδεύσεις «εξαφάνισης» του μαθήματος της Τεχνολογίας από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων. Εκφράζουμε την έκπληξή μας για

το πώς μια εταιρία κάνει και την επιλογή (ανάθεση διδασκαλίας ;;;) εκπαιδευτικών που θα επιμορφώσει!

 

Καλούμε την αξιότιμη κ. Υπουργό να οδηγήσει τους συνεργάτες της στην ανακάλυψη της σωστής έννοιας του μαθήματος της Τεχνολογίας, αν πραγματικά την αγνοούν και να προωθήσει την εξέλιξή του, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο σκάνδαλο.

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

 

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών 

(Technology Teachers’ Association)

Πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Τ.Θ. 45015 – Τ.Κ. 13510  Αγ. Ανάργυροι Αττικής , Τηλ: 6973275324

   URL: https://www.ete.gr/ , E-mail: ete@ete.gr 

 

                                                                                       ΑΘΗΝΑ    25  /3/2011

                                                 

 

              «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΝΕΥ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Η «Τεχνολογία», ένα μάθημα με διαφορετικό χαρακτήρα από τα άλλα μαθήματα και με διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας (μαθητοκεντρικό), ένα μάθημα που αγάπησαν οι μαθητές, αφού τους «ελευθέρωνε» από το θρανίο και από τους συμβατικούς τρόπους μάθησης, ίσως σταματήσει ύστερα από 18 χρόνια  να υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, αφού στο Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης προτείνεται η κατάργησή του και η   αντικατάστασή του από μάθημα με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Νέες Τεχνολογίες», το οποίο θα περιλαμβάνει Φυσική, Πληροφορική και  Ρομποτική, τα οποία είναι υποσύνολα του μαθήματος της Τεχνολογίας και αν διδαχθούν ξεκομμένα αλλοιώνουν τη φύση του. Η προωθούμενη κατάργηση του μαθήματος γίνεται χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και σε αντίθεση με την εκπαιδευτική πρακτική όλων σχεδόν των Ευρωπαϊκών Χωρών, που έχουν θεσπίσει εδώ και δεκαετίες στα  προγράμματα όλων των τάξεων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα Τεχνολογικά μαθήματα, όπως και με τη συνθήκης της Λισσαβόνας, που ως βασικό στοιχείο περιλαμβάνει την ανάπτυξη «τεχνολογικής κουλτούρας» σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε.

Επίσης, κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με την προσφάτως δημόσια δήλωση της          κ. Υπουργού ότι : «Ενισχύεται ο ρόλος του μαθήματος της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια,   ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν έγκαιρα τα οφέλη της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνολογίας και παράλληλα να βοηθηθούν στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού τους».

(Ημερίδα για την Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 8/12/2010).

Φυσικά, μαζί με το μάθημα θα εξαφανιστούν και οι σκοποί του, που είναι:  

  • η προετοιμασία των μαθητών για την διαβίωση σε μια τεχνολογική κοινωνία και η εξοικείωσή τους με τα τεχνολογικά μέσα, ώστε να τα αξιοποιούν προς όφελος δικό τους και της κοινωνίας,
  • η ενθάρρυνση στην ανάπτυξη τεχνολογικού – επιστημονικού τρόπου σκέψης και η παροχή της δυνατότητας να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, κάνοντάς τους συγχρόνως να εκτιμήσουν την πρακτική δουλειά,
  • η εκπόνηση μελετών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και η κατασκευή αντίστοιχων έργων,
  • η ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους, με σημαντική συμβολή στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κυρίως η μάθηση μέσω εμπειριών και πρωτοβουλιών που αναλάμβαναν οι ίδιοι οι μαθητές (μαθαίνω τον τρόπο για να μαθαίνω).

 

 

Το μάθημα διέπεται από την αρχή της ενεργητικής μάθησης και της διεπιστημονικής προσέγγισης. Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές καθίστανται ικανοί, ώστε να επιλύουν με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την εφαρμογή της σύγχρονης Τεχνολογίας. Παράλληλα, βελτιώνουν τις στάσεις τους απέναντι στα υπαρκτά τεχνολογικά προβλήματα της εποχής μας που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνία και το περιβάλλον.

 Η όλη διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος (αυτενέργεια, προσπάθεια και τελικά η επιτυχία) ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους, βοηθώντας τους να διαμορφώνουν καλύτερα την προσωπικότητά τους.  Σύμφωνα με διαπιστώσεις των διδασκόντων καθηγητών, στο μάθημα της τεχνολογίας δεν υπάρχουν «κακοί μαθητές».

Το μάθημα της τεχνολογίας αποτελεί στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα  ένα ελάχιστο στοιχείο «πραγματιστικής εκπαίδευσης» από τα πολλά που απαιτείται να υπάρχουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ενώ αναμέναμε την επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την επικείμενη αντικατάστασή του από το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες»!

Δεν πιστεύουμε ότι ο τρόπος διδασκαλίας που προωθείται – κυρίως από οργανώσεις και εταιρίες (οι οποίες μάλιστα υποστηρίζουν ψευδώς ότι συνεργάζονται με την ΑΣΠΑΙΤΕ και δραστηριοποιούνται έντονα το τελευταίο διάστημα στο χώρο της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τυχαία;))- καλύπτει το ελάχιστο των προαναφερόμενων σκοπών και στόχων του μαθήματος της Τεχνολογίας. Τα   πακέτα προκατασκευασμένης Τεχνολογίας (μάλλον περί αυτών πρόκειται), αφήνουν σε αδράνεια τη κρίση των μαθητών, υποβιβάζουν την επικοινωνία μαθητή –καθηγητή σε ανούσια συνεργασία τεχνικού επιπέδου, οδηγούν το μαθητή να ενδιαφέρεται περισσότερο για το τελικό αποτέλεσμα και όχι για το ταξίδι της δημιουργίας, περιορίζουν τη βιωματική μάθηση που αποκτιέται μέσω εμπειριών και πρωτοβουλιών, υποβαθμίζουν την καινοτομία και την αυτενέργεια και φυσικά δεν συντελούν καταλλήλως στην απόκτηση ολοκληρωμένης Τεχνολογικής κουλτούρας. 

Οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ, νυν ΑΣΠΑΙΤΕ ), οι μόνοι οι οποίοι κατέχουμε τον Τίτλο του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού και έχουμε εκπαιδευτεί στη           Διδακτική Μεθοδολογία των Τεχνολογικών Μαθημάτων και αποτελούμε σήμερα τον κορμό των εκπαιδευτικών του μαθήματος της Τεχνολογίας, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για την τακτική αυτή και την αντίθεσή μας για τις  μεθοδεύσεις «εξαφάνισης» του μαθήματος της Τεχνολογίας από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων. Εκφράζουμε την έκπληξή μας για

το πώς μια εταιρία κάνει και την επιλογή (ανάθεση διδασκαλίας ;;;) εκπαιδευτικών που θα επιμορφώσει!

 

Καλούμε την αξιότιμη κ. Υπουργό να οδηγήσει τους συνεργάτες της στην ανακάλυψη της σωστής έννοιας του μαθήματος της Τεχνολογίας, αν πραγματικά την αγνοούν και να προωθήσει την εξέλιξή του, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο σκάνδαλο.

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.