27-10-11 Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναπληρωτές

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2011-12 προσλαμβάνονται 372 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ18.07, ΠΕ18.10, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31 και ΠΕ18.33 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 31 Οκτωβρίου  μέχρι  και Τετάρτη  2 Νοεμβρίου  2011.

 

Για τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.