ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τη διαδικασία της έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του ν. 4024/2011, γιατί παρά τη σαφήνεια του νόμου έχουμε πληροφορίες ότι κάποιοι προσπαθούν να δώσουν αυθαίρετες ερμηνείες.

Στις επαφές μας με τους αρμοδίους στο ΥΠΔΒΜΘ λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα σταλεί οδηγία προς τις Διευθύνσεις ΔΕ.

Μόνο η ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της πρόταση διαπιστωτικής πράξης, η οποία αρχικά ήταν σωστή και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από άλλη λανθασμένη, στην οποία μας αφαιρέθηκαν τρία χρόνια (όχι αυτά της σχολής).

Να είστε σε επιφυλακή και να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας, μέσω της οποίας θα δώσουμε οδηγίες, αν χρειαστεί.

Επισυνάπτουμε την νομοθεσία με βάση την οποία γινόταν διαχρονικά η κατάταξή μας και πρέπει να γίνει και σήμερα, χωρίς να αφαιρεθεί το παραμικρό.

 

O   Πρόεδρος της ΕΤΕ

Γ. Μουστάκας

Διαβάστε σχετικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 17-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ