Ανακοίνωση σχετικά με την Εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδόθηκε από το ΥΠΔΒΜΘ εγκύκλιος με θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011).

Κατόπιν αυτού οι κατατάξεις, από τις ΔΔΕ,  πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το μέχρι σήμερα καθεστώς.

Αν υπάρξει πρόβλημα καταθέτουμε εγγράφως τις αντιρρήσεις μας απαιτώντας να καταταγούμε σύμφωνα με την νομοθεσία (την οποία έχουμε αναρτήσει στο site της ΕΤΕ).

Τυχόν απαντήσεις «περιμένουμε απάντηση σε ερώτημα» δεν ευσταθούν και δεν αποτελούν δικαιολογία  αυθαίρετης ερμηνείας του νόμου. Αυτοί πρέπει να μας αποδείξουν, εγγράφως και ενυπογράφως, την ορθότητα των πράξεων τους, παραθέτοντας και τη σχετική εγκύκλιο.

Εμείς σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

 

 

ΟΛΟΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΕ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ