Η ταυτότητα της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.)

Pages

Η ταυτότητα της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.)

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε) αντιπροσωπεύει 4000 περίπου καθηγητές και τα μέλη της είναι κυρίως εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα.

Μέλη της Ένωσής μας, επίσης, διδάσκουν και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή ασκούν το επάγγελμα του Πτυχιούχου Μηχανικού.

Είναι όλοι απόφοιτοι της μοναδικής σχολής εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO το 1959 (Ν.Δ. 3971/1959), με σκοπό την προώθηση της τεχνολογικής παιδείας των νέων και την ανάπτυξη της χώρας.

Η ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ εκπαίδευσε για 50 και πλέον χρόνια καθηγητές για τη διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Ε.Τ.Ε έχει τοπικά παραρτήματα στην ελληνική περιφέρεια και είναι επίσης μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης WOCATE (Παγκόσμιο Συμβούλιο των Ενώσεων για την τεχνολογική εκπαίδευση), η οποία έχει μέλη σε 26 χώρες και αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, είναι μια επιστημονική ένωση η οποία διεξάγει έρευνες και να προτείνει θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα παράλληλα με την οργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και συνεδρίων.

Σκοποί της Ένωσης είναι :

– Η πνευματική εξύψωση και η κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του εκπαιδευτικού.

– Η εξύψωση της επιστημονικής, τεχνολογικής και εκπαιδευτικής στάθμης των μελών της.

– Η συμβολή στην ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας μας.