Πρόγραμμα κατάρτισης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ «ΑΣΠΕΝΕΠ»

Επιμορφώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΣΠΕΝΕΠ (κατεβάστε το αρχείοdownload) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΣΠΕΝΕΠ (κατεβάστε το αρχείο download)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ σκοπεύει να οργανώσει στις εγκαταστάσεις της στο Κτήμα Μακρυκώτσα, στο Μαρούσι Αττικής, με ακρωνύμιο προγράμματος «ΑΣΠΕΝΕΠ» σεμινάριο κατάρτισης διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, διάρκειας 35 ωρών (θεωρίας) και 25 ωρών (πρακτικής) στους χώρους των Τμημάτων Μηχανολογίας και Τεχνολόγων Δομικών έργων καθώς και σε χώρους συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης).

Το σεμινάριο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, έχει κόστος 480€ ενώ οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ (και της ΑΣΕΤΕΜ) θα απολαμβάνουν έκπτωσης 10%.

 

Διαβαστε ολόκληρη την ανακοίνωση

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 23(β) του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄): «Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄85), είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου»