25ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Νέους Επιστήμονες έτους 2013

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας  και Θρηςκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προτιθεται να συμμετάσχει στον «25ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμός για Νέους Επιστήμονες έτους 2013», ο οποίος κα πραγματοποιηθεί στην Πράγα της Τσεχίας

Διαβαστε όλη την Εγκύκλιο