ete1

Πρόταση εξορθολογισμού λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ και προοπτικών ανάπτυξής της

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 

 

     

 

                                                                                         ΑΘΗΝΑ,     23 /02/2013

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 5

 
 

ΠΡΟΣ:

–          Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων,

–          Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κ. Αρβανιτόπουλο)

 

 

 

           

 

 

 

ΘΕΜΑ:    Πρόταση εξορθολογισμού λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ  

και προοπτικών ανάπτυξής της

 

Στη χώρα μας, μια όαση στο έλλειμμα της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ αποτελούσε για σχεδόν 50 χρόνια η ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ. Μια Σχολή που η UNESCO προόριζε να αποτελέσει το διεθνές κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Μεσόγειο. Είχε, δε, χαρακτηρισθεί σε Έκθεση του ΟΟΣΑ “πρότυπο και πρωτοποριακό Ίδρυμα”. Η διάδοχός της σχολή, η  ΑΣΠΑΙΤΕ, σήμερα τυπικά και θεσμοθετημένα συνεχίζει να παρέχει στους προπτυχιακούς σπουδαστές της όχι μόνο τη γνώση του ειδικού τους αντικειμένου αλλά παράλληλα και  υψηλής στάθμης παιδαγωγική κατάρτιση που συνοδεύεται από επαρκή πρακτική άσκηση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Τα ίδια  εφόδιαπαρέχονται, κατ’ αποκλειστικότητα από την ΑΣΠΑΙΤΕ, και στους σπουδαστές των ετήσιων προγραμμάτων (ΕΠΠΑΙΚ).Οι σπουδαστές αυτοί προέρχονται από σχεδόν όλες τις μη καθηγητικές σχολές. Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η μόνη Ανώτατη Σχολή η οποία  θεσμοθετημένα καλύπτει πλήρως τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και επομένως είναι σε θέση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσειςνα εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο πεδίο αυτό.

Αντιθέτως, στις άλλες Πανεπιστημιακές σχολές της χώρας, η παρεχόμενη παιδαγωγική κατάρτιση ακόμα και στις λεγόμενες ‘Καθηγητικές Σχολές’, (Σχολή Θετικών Επιστημών, Θεολογική, Φιλοσοφική), αφενός μεν διαφέρει από Σχολή σε Σχολή, αφετέρου, και το σπουδαιότερο, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι υποτυπώδης.

 

 Έχουν περάσει 15 χρόνια από τη θεσμοθέτηση του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Ν2525/97) και κανένα Α.Ε.Ι δεν χορηγεί τον παραπάνω τίτλο,  παρά μόνο η ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

Για τους παραπάνω λόγους, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η επιστημονική μας ένωση, η οποία εκπροσωπεί τη ραχοκοκαλιά των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, προτείνει:

Τη διατήρηση της αυτονομίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, λόγω της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητάς της ως Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Ίδρυμα της χώρας, που καμία σχέση δεν έχει, ως προς το σκοπό λειτουργίας του, με τα Τεχνολογικά Ιδρύματα.

 Σε  αυτό συνηγορεί και η μη ύπαρξη οικονομικού ελλείμματος.

– Για τη συνέχιση της υγιούς οικονομικής λειτουργίας του  Ιδρύματος, κατά τη δύσκολη αυτή οικονομικά περίοδο που περνά η χώρα μας, απαιτείται εξορθολογισμός  των δαπανών,   με λειτουργία, σε αυτή τη φάση,  4  Τεχνολογικών Τμημάτων Εκπαιδευτικών, με παράλληλη λειτουργία οριζόντιου  Παιδαγωγικού τμήματος, όχι προπτυχιακού, με ενσωμάτωση σε αυτό του εκπαιδευτικού προσωπικού του Παιδαγωγικού τμήματος και του τμήματος Γενικών μαθημάτων. 

Η βασική αυτή δομή θα πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα για τη δημιουργία μελλοντικά και άλλων τμημάτων που θα καλύψουν κενά που υπάρχουν σήμερα στο εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχων τομέων της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης π.χ. υγείας πρόνοιας – τουριστικών επαγγελμάτων – γεωτεχνικών εφαρμογών.

– Η λειτουργία των τμημάτων της σχολής, πέρα από την εκπαίδευση των φοιτητών στο ειδικό αντικείμενο του τμήματος, πρέπει παράλληλα και σε όλα τα τμήματα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρυμάθεια και στη διδασκαλία σύγχρονων θεματικών ενοτήτων όπως η Τεχνολογία, η Συμβουλευτική, η Επιχειρηματικότητα και η Προστασία του Περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι απόφοιτοι της σχολής να καλύψουν ένα υφιστάμενο κενό που υπάρχει σήμερα στο εκπαιδευτικό προσωπικό (τόσο της γενικής όσο και της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης) και με την ευρυμάθειά τους να δώσουν λύση στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού που αντιμετωπίζει το υπουργείο σας.

Η Αξιοποίηση του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ (παραρτήματα, σύστημα τηλεκπαίδευσης) για την παιδαγωγική κατάρτιση όσων αποφοίτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ είναι άμεσα απαραίτητοι για το εκπαιδευτικό μας σύστημα καθώς και η δυνατότητα της σχολής μέσω της τεχνογνωσίας και των εγκαταστάσεων που διαθέτει για την οργάνωση σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων κατηγοριών.

 Επίσης η διεξαγωγή μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, τη Συμβουλευτική, την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας κτλ θα δώσει λύσεις και διεξόδους σε  πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα στην εκπαίδευση και παράλληλα θα βοηθήσει στην οικονομική λειτουργία του ιδρύματος.

– Η σύνδεση του Ιδρύματος με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι επιτακτική ανάγκη, τόσο για την ορθότερη εκπαιδευτική του λειτουργία, όσο και για το ίδιο το Υπουργείο, καθώς μέσω της ΑΣΠΑΙΤΕ θα μπορεί να εκτελεί έρευνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία. Για το σκοπό αυτό άλλωστε σας έχουμε στείλει και σχετική εισήγηση για τα πειραματικά σχολεία.

– Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εξεταστεί καμία συγχώνευση της ΑΣΠΑΙΤΕ με άλλα ιδρύματα και φυσικά σε καμία περίπτωση με τα ΤΕΙ λόγω του Παιδαγωγικού χαρακτήρα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αντίθετα και ύστερα από 10 χρόνια λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, πρέπει η σχολή, για να είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της, να ενταχθεί στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αφού τυπικά και ουσιαστικά είναι αναγνωρισμένη από όλους ως Παιδαγωγικό Ίδρυμα) με πενταετές πρόγραμμα φοίτησης και ενοποίηση των υφιστάμενων σήμερα δύο κύκλων σπουδών.    

        Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

                

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              

                                   

   Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                                                              Ν. ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ