Επιμορφωτικό Σεμινάριο : « Οργάνωση του µαθήµατος Τεχνολογία Ελέγχων & ∆ιαγνώσεων »

Επιμορφώσεις

           Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για Ηλεκτρολόγους εκπαιδευτικούς ΠΕ 12-05, ΠΕ 17-03, ΠΕ 17-07και T.O, ΠΕ 18.18 διάρκειας οκτώ  (8) διδακτικώνωρών τη Δευτέρα  8/4/2013  και την Πέμπτη  11/4/2013, 15:00 – 19:00 , στο ΣΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας  με θέμα:  « Οργάνωση   του   µαθήµατος   Τεχνολογία   Ελέγχων &   ∆ιαγνώσεων    Θ + Ε  »
      Στόχος του σεμιναρίου είναι να καλυφθούν οι  άμεσες και  αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκεςτων  εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα  στα προβλήματα που  προκύπτουν   κατά την διεξαγωγή του μαθήματος (Θ+Ε).  

 

ΤΕΔ Πρόγραμμα

Γνωστοποίηση Σεμιναρίου

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Προβολή 5 ΣΕΚ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους