ete1

Aνακοίνωση ETE σχετικά με το ΣΝ για το Νέο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 

     

Αθήνα,  13 / 08 / 2013 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις της ΕΤΕ επί του νομοσχεδίου

    Παρά την μεγάλη μας εμπειρία δυσκολευτήκαμε να κατανοήσουμε το Σ.Ν, στο οποίο είναι εμφανής η βιαστική και πρόχειρη συγγραφή, με εμφανή στόχο την ενίσχυση της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 Το ΣΝ  φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της “εργασίας” ομάδων, που μηδέποτε συνεργάστηκαν, συντονίστηκαν, συνυπήρξαν (κυριολεκτικά)! Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές μετά από μια προσεκτική μελέτη των κεφαλαίων το ΣΝ και ιδιαίτερα των Β΄ και Δ΄.

Είναι χαρακτηριστικό της “τρικυμίας εν κρανίω” ότι το “Γενικό Λύκειο αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα …βαθμιαίας εμβάθυνσης  και εξειδίκευσης !!!!!” , για τον λόγο αυτό φαίνεται ότι απονέμει πτυχίο επιπέδου 3!!! Στο Γενικό Λύκειο λείπει η τεχνολογική συνιστώσα. Δημιουργείται στην ουσία ένα εξεταστικό κέντρο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με την γενική γνώση που έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία.

Ο μόνος σκοπός του Επαγγελματικού Λυκείου που “συναντιέται” με αυτόν του Γενικού, αλλά και πάλι γενικόλογα, είναι “η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου”, κάνοντας σαφές από την αρχή ότι δύο “ισότιμα” σχολεία αφορούν “παιδιά” διαφορετικών …θεών! 

 

Η γνωστή σε όλους αντίθεση των κυβερνητικών εταίρων για το 4ου έτους εξειδίκευσης δημιούργησε αυτό το μεταλλαγμένο υβρίδιο Επαγγελματικής ΕκπαιδοΚατάρτισης με τον ΟΑΕΔ να εισβάλει στο Υπουργείο Παιδείας.

 Αυτό σίγουρα καθιστά ανεπαρκή, χρονικά, την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά.  Είναι διαφορετικά πράγματα η πρακτική άσκηση και η μαθητεία ( δεν είναι δυνατόν οι ώρες μαθητείας να προσμετρώνται ως ώρες θεωρητικής ή εργαστηριακής διδασκαλίας).

 

Με την πρόταση νόμου, προσθέτουν μηχανισμούς / όργανα /επιτροπές /επίπεδα με μόνο αποτέλεσμα να αυξάνουν την οργανωτική & διοικητική πολυπλοκότητα (δομές, διαδικασίες) ώστε να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος  και κατά συνέπεια να υφίσταται μεγάλος βαθμός “ελευθερίας” (ασυδοσίας) υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

 

Κατακερματίζουν τη λειτουργία της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επαναφέρουν στη ζωή μορφώματα περασμένων εποχών και καθιστούν την “λογική” ύπαρξης του Επαγγελματικού Λυκείου, παράλογη, τη στιγμή που υφίσταται η ΣΕΚ , η οποία φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο όπου οι δύο δομές συνυπάρχουν (επιβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης επί της τυπικής).

 

Είναι γνωστός ο ρόλος και η συμβολή των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, με την σημερινή οργανωτική και διοικητική δομή στην ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,αλλά και της κατάρτισης (ΙΕΚ). Επίσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπως και της τοπικής κοινωνίας.

Στο κεφάλαιο Δ΄ ανατίθενται «υπερεξουσίες» στον διευθυντή της ΣΕΚ (τυχαία άραγε επιλέχτηκε το ίδιο όνομα;). Δηλαδή τα εργαστηριακά μαθήματα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, άρα και οι ειδικότητες που θα δημιουργηθούν σε κάθε ΕΠΑΛ (οι ΣΕΚ είναι ημερήσιες και εσπερινές) θα εξαρτώνται από τις επιλογές του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος!!!

 

 

Όπως φαίνεται στην ανάλυση των άρθρων υπάρχουν επίσης σημαντικά προβλήματα:

¨     με το μέλλον των εκπαιδευτικών που σήμερα υπηρετούν σε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ , ΣΕΚ

¨     με την πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

¨     με τον πίνακα επαγγελμάτων- επιπέδων εκπαίδευσης, ο οποίος έχει «περίεργες» ελλείψεις και διαστρεβλώσεις. Οι ειδικότητες προέκυψαν χωρίς μελέτη  και για πρώτη φορά καθορίζονται με νόμο!

 

 

Συμπέρασμα:

 Όπως φαίνεται και από τις επιμέρους παρατηρήσεις μας, κάποιες είναι σημαντικές επί της ουσίας, η μόνη σοβαρή τοποθέτηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την ΣΥΝΟΛΙΚΗ απόρριψη. Να μην κατατεθεί για άμεση και κατεπείγουσα ψήφιση. Να συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους και να κατατεθεί αργότερα.

Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, πόσο μάλλον  από τον επόμενο Σεπτέμβριο.

 

Το  Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.