Μέχρι τέσσερα project ανά τετράμηνο, μπορούν να αναλάβουν οι καθηγητές που δίδασκαν Τεχνολογία στα ΓΕΛ.

Γενικά

 Οδηγίες  για  τη  διδασκαλία  της  Ερευνητικής  Εργασίας (project)  της  Α΄  και  Β΄
τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.
έτος 2013-2014

 

Δείτε την εγκύκλιο σε pdf