ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση


ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στο νομοσχέδιο περί «Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»  που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 29.08.2013, διαπιστώσαμε με έκπληξη και απορία ότι οι τηλεπικοινωνίες δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο του τομέα Ηλεκτρονικής.

Η αιφνίδια αυτή αλλαγή, αφενός μεν στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης, αφετέρου δε  αντιβαίνει στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, όπου οι τεχνικοί τηλεπικοινωνιών είναι κατά βάση ηλεκτρονικοί, γεγονός που τεκμαίρεται και από τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη ή όπως έχουν μετονομαστεί ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνικού.

Τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και υπολογιστικά δίκτυα είναι ενοποιημένα και για την υλοποίησή τους απαιτείται εξειδικευμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τμήματα Ηλεκτρονικής των Τ.Ε.Ι. διδάσκονται μαθήματα που καλύπτουν όλο το πεδίο εφαρμογών των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και μαθήματα σχετικά με τον προγραμματισμό, την αρχιτεκτονική μικροϋπολογιστών και τα δίκτυα υπολογιστών. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι ο πίνακας που αναρτήθηκε από το ΥΠΑΙΘ με τα επαγγέλματα και τα επίπεδα είναι λανθασμένος και ότι σε κανένα ΑΕΙ τα τμήματα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ δεν ανήκουν στον τομέα Πληροφορικής.

Ως εκ τούτου ζητάμε την επανένταξη της ειδικότητας«Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» στον τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑΛ, όπως ορθά υπήρχε  στο αρχικό σχέδιο νόμου που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση.

 

Αδάμ Σπυρίδων, Καθηγητής Εφαρμογών

Αργύρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών

Ασημάκης Νικόλαος, Καθηγητής

Βαρζάκας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασιλάκη Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Βελντές Γιώργος, Καθηγητής Εφαρμογών

Γκανέτσος Θεόδωρος, Καθηγητής

Θεοδώρου Ιωάννης, Καθηγητής

Καναπίτσας Αθανάσιος

Κοντογιώργος Αθανάσιος, Καθηγητής

Κατσίρης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Κώτσος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λιβιεράτος Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής

Οικονόμου Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής

Παγιατάκης Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανέτσος Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παπαδάκης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής

Πουλάκης  Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σίμος Χρήστος, Καθηγητής Εφαρμογών

Τζιάλλας Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τορτορέλη Μαρίνα, Καθηγήτρια

Τσακιράκις Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών

Τσιτσιπής Παναγιώτης, Καθηγητής

Τσώνος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χατζαράκης Γεώργιος, Καθηγητής