ΑΣΠΑΙΤΕ … Ίδρυση ΤΕΙ με 5 χρόνια σπουδών!

Λοιπές Δημοσιεύσεις - Άρθρα

Ίδρυση  ΤΕΙ με 5 χρόνια σπουδών!

Πολιτική ατολμία –  πρωτοτυπία ή μια μεγάλη κοροϊδία;

Του Ν. Βασαγιώργη

 

Στο νομοσχέδιο Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις που ψηφίστηκε στη Βουλή, στο άρθρο 29, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην επανίδρυση της ΑΣΠΑΙΤΕ ως ΤΕΙ πενταετούς φοιτήσεως (10 εξάμηνα φοίτησης). Η περίπτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) αποτελεί ένα από τα πιο παράδοξα που συμβαίνουν στην Ελληνική Εκπαίδευση.


Ας γνωρίσουμε όμως πρώτα ποια ήταν η ΣΕΛΕΤΕ και γιατί ιδρύθηκε. Η ιστορία της Σχολής συνδέεται με την συγκρότηση της επιτροπής παιδείας του 1957, που συνέστησε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει λύσεις για το εκπαι­δευτικό ζήτημα. Αποτέλεσμά της αποτελεί η Μεταρρύθμιση του 1959.  Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτής το Σεπτέμβρη του 1959 ιδρύθηκε η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματι­κής και Τεχνικής Εκπαίδευσης «εις την οποίαν θα επιμορφώνονται επιστημονικώς και θα προπαρασκευάζονται παιδαγωγικώς οι υποψήφιοι διδάσκαλοι των τεχνικών και λοιπών επαγγελματικών σχολών και των ειδικών μαθημάτων των νέων κατευθύνσεων των γυμνα­σίων».

Ψυχή και κινητήριος δύναμη της ίδρυσης της Σχολής ήταν η Νίκη Δενδρινού Αντωνακάκη φιλόλογος και Διδάκτωρ στη Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου COLUMBIAτων ΗΠΑ (είχε μεταξύ άλλων λάβει και το Χρυσό βραβείο του «Παγκοσμίου Διδασκάλου του 1960»).

Ο Οργανισμός Οικο­νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στηρίζει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής και τα Ενωμένα Έθνη συνεισφέρουν οικονομικά για την ανέγερση και στελέχωσή της. Άλλωστε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικό εκπαιδευτικό δάνειο είχε συναφθεί την εποχή αυτή από τη Διεθνή Τράπεζα Επενδύσεων

Η σχολή δημιουργείται στα πρότυπα της γαλλικής πανεπιστημιακής σχολής Ecole Nationale d’Enseignement Technologique (ENSET) και του αμερικανικού παν/ου της Πενσυλβάνια, προσκαλού­νται αμερικανοί εμπειρογνώμονες και καθηγητές, ενώ προσφέρονται υποτροφίες για μετεκπαίδευση στην Αμερική κυρίως στα «παιδαγωγικά της επαγγελματικής εκπαιδεύ­σεως» και «τα τεχνικά μέσα διδασκαλίας». Διέθετε δε οργανωμένη και πλουσιότατη βιβλιοθήκη από τη δεκαετία του ’70.

Τα σχέδια των εγκαταστάσεών της υλοποίησε η διεθνής εταιρεία Amann & Whitney (Μάρτιος 1963), ο πρώτος δε εξοπλισμός της χρηματοδοτήθηκε από το ειδικό ταμείο του Ο.Η.Ε μέσω της UNESCO (1.500.000$), τις ΗΠΑ (1.000.000$) και τον ΟΟΣΑ. Εκτός από την οικονομική βοήθεια η οργάνωση και η λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ βοηθήθηκε και από ξένους ειδικούς εμπειρογνώμονες. Η UNESCO διατηρούσε στελέχη της στη ΣΕΛΕΤΕ που ασχολούνταν με την οργάνωση, τις σπουδές και την ανάπτυξη της Σχολής με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί και ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Μεσόγειο. Το ίδρυμα θεωρήθηκε ως Πρότυπο στην Ευρώπη (έκθεση ΟΟΣΑ 1968).

Δυστυχώς στα χρόνια που ακολούθησαν με ευθύνη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, η λειτουργία της σχολής υποβαθμίστηκε. Οι κυβερνήσεις των δύο αυτών κομμάτων για ικανοποίηση των μικροκομματικών τους συμφερόντων προχώρησαν στην ίδρυση ΑΕΙ και ΤΕΙ σε κάθε περιοχή της Ελλάδας με ανύπαρκτες υποδομές και ειδικότητες χωρίς επαγγελματική αποκατάσταση. Επίσης Πανεπιστημιοποίησαν όλες τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές, με εξαίρεση τη ΣΕΛΕΤΕ, προφανώς για να τονίσουν την κατωτερότητα της τεχνικής εκπαίδευσης έναντι της γενικής. Καμία επίσημη δικαιολογία δεν υπήρξε στην άρνηση αυτή του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, αυτό με κάνει να πιστεύω ότι απλά οι μαθητές ενός κατώτερου Θεού, όπως αντιμετωπίζει πάγια το ΥΠΑΙΘ τους μαθητές της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, δεν χρειάζονται καθηγητές Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η ΣΕΛΕΤΕ όμως συνέχισε ακόμα και στα χρόνια της παρακμής της να ξεχωρίζει για την παιδαγωγική μόρφωση που παρείχε στους προπτυχιακούς σπουδαστές της τετραετούς σχολής της (ΑΣΕΤΕΜ). Το αίτημα για Πανεπιστημιοποίηση παρέμενε πάντα επίκαιρο. Αντίθετα όμως το 2002 με το νόμο 3027/2002, η σχολή καταργείται και στη θέση της ιδρύεται η ΑΣΠΑΙΤΕ με σκοπούς λειτουργίας της που συμπίπτουν με αυτές των ΤΕΙ!

 

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην επανίδρυση της ΑΣΠΑΙΤΕ ως ΤΕΙ πέντε ετών φοίτησης, αρνούμενο να δεχθεί:

–             την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποίο το ίδιο το υπουργείο διορίζει

–             την πάγια και τεκμηριωμένη με επιχειρήματα (www.ete.gr) θέση της Επιστημονικής Ένωσης των πτυχ. της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΕΤΕ)

–             την πάγια θέση της ΟΛΜΕ για προέλευση όλων των καθηγητών από Πανεπιστημιακές σχολές

–            την αναγκαιότητα για ύπαρξη μιας Πανεπιστημιακής σχολής με στόχο την παραγωγή ευρυμαθών εκπαιδευτικών που θα καλύψουν εκτός από τα βασικά γνωστικά τους αντικείμενα σύγχρονα μαθήματα, όπως η ερευνητική εργασία, η επιχειρηματικότητα, η Τεχνολογία, ο ΣΕΠ και την Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

–            την απαίτηση για ύπαρξη ενός  πανεπιστημιακή στάθμης  Ιδρύματος το οποίο  θα μπορεί να εκτελεί έρευνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία της ΤΕΕ, τα οποία το ΥΠΑΙΘ θα αξιοποιεί για τη χάραξη της εκπαιδευτικής του πολιτικής

 

για μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με σύγχρονες ειδικότητες προσανατολισμένες στις ανάγκες της εκπαίδευσης, με αποστολή  ανάλογη με αυτήν των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών, και εξειδίκευση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

 

Ας απαντήσει όμως ο Υπουργός, στους πρωτοετείς φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή, σε ειδικότητες με αντικείμενο στενά καθορισμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα των ΤΕΙ (που οι απόφοιτοι στοχεύουν στην αγορά εργασίας ως τεχνικοί) και όχι τις ανάγκες της εκπαίδευσης;
  2. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή πέντε χρόνια, όταν την ίδια επαγγελματική εξέλιξη μπορούν να έχουν και οι απόφοιτοι ενός ΤΕΙ, με τέσσερα χρόνια φοίτησης, αντίστοιχης ειδικότητας;
  3. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή που από τότε που ιδρύθηκε ως ΑΣΠΑΙΤΕ, κανένας απόφοιτός της με ευθύνη και των αποφάσεων της πολιτείας δεν διορίσθηκε στην εκπαίδευση;
  4. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή που οι απόφοιτοί της μετά από πέντε χρόνια φοίτησης  έχουν λιγότερα δικαιώματα και δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης σε σχέση με τους απόφοιτους της ΑΣΕΤΕΜ;
  5. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή εκπαιδευτικών πενταετούς φοιτήσεως όταν το ίδιο το ΥΠΑΙΘ δεν τους αναγνωρίζει αυτή την ιδιαιτερότητα στις αναθέσεις μαθημάτων αλλά και καθημερινά σε πολλές διαδικασίες υπηρεσιακής εξέλιξης;
  6. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή πενταετούς φοιτήσεως για να λάβουν επαγγελματικά δικαιώματα υπομηχανικού (ψηφισμένα με ΒΔ του 1970) και περιορισμούς στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος που πηγάζουν σε ΒΔ του 1930 που συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ;
  7. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πενταετούς φοιτήσεως, όταν το Ελληνικό Δημόσιο, αν τους διορίσει στην ειδικότητά τους, θα τους εντάξει σε κλάδο κατηγορίας ΤΕ με ότι συνεπάγεται αυτό στην μισθολογική και υπηρεσιακή τους εξέλιξη;
  8. Για ποιο λόγο να φοιτήσουν σε μια σχολή που από τότε που ιδρύθηκε λειτουργεί με διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή;

 

Ας απαντήσει σε όλους εμάς ο υπουργός κ. Αρβανιτόπουλος γιατί

–              δεν πρέπει να γίνει η ΑΣΠΑΙΤΕ Πανεπιστήμιο;

–              δεν πρέπει οι καθηγητές της ΤΕΕ να προέρχονται από Πανεπσιτημιακά ιδρύματα;

 

Ας μας απαντήσει τέλος ο πρωθυπουργός κ. Σαμαράς

Γιατί δεν τόλμησε να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε το 1959 η  κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή;

Τότε  η κυβέρνηση βάσισε την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας στην επαγγελματική εκπαίδευση και ξεκίνησε την προσπάθειά της από την ίδρυση μιας πρωτοπόρας για την εποχή εκείνη Δημόσιας Σχολής (ΣΕΛΕΤΕ).

Δυστυχώς σήμερα η κυβέρνηση βασίζει την ανάπτυξη της χώρας στον κλάδο των υπηρεσιών, στην ενίσχυση της κλασικής παιδείας (νέο Γενικό Λύκειο) και στην παράδοση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στους ιδιώτες (Νέο ΕΠΑΛ, μαθητεία, δομές μη τυπικής εκπαίδευσης  κτλ).

 

 

Ν. Βασαγιώργης

Γ. Γραμματέας ΕΤΕ