Επιμορφωτικό Σεμινάριο : « Τεχνολογία Συστημάτων Ασφαλείας (Θ+Ε) »

Επιμορφώσεις

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Χαλάνδρι,    23/  10   /13

Αρ. Πρωτ.:  1369

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε.
με έδρα Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

___

Μιχάλης Λαγουδάκος – Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12-05

 ΔΔΕ Β΄Αθήνας, Ανατ. Αττικής , Κρήτης

 

 ΠΡΟΣ: EΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ

ΚΟΙΝ. : Γραφ. Εκπ. Θεμάτων

ΔΔΕ Β΄ Αθήνας & Ανατ. Αττικής

 

 

Ταχ. Δ/νση:
 
Τηλ:
e-mail:
 
website:
Έλλης 3
15232, Χαλάνδρι
210-6843551-6080654

 

 

 

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό  Σεμινάριο:«Τεχνολογία Συστημάτων Ασφαλείας (Θ+Ε) »

  Παρακαλώ να ενημερωθούν οι Ηλεκτρολόγοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 12-05, ΠΕ 17-03, ΠΕ 17-07, TEγια την διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίουδιάρκειας δεκαοκτώ  (18) διδακτικών ωρών , με έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε., τη Τετάρτη 6/11/ 2013 ,Πέμπτη 7/11/2013 και  Παρασκευή 8/11/2013 στο ωράριο: 11.00΄ – 17.00΄ , στο 3ο ΣΕΚ Αμαρουσίου (ΣΕΛΕΤΕ), με θέμα:                                                                                              « Τεχνολογία Συστημάτων Ασφαλείας (Θ+Ε) »

Αλλαγή Ημερομηνίας Επιμορφωτικού Σεμιναρίου : «Τεχνολογία Συστημάτων Ασφαλείας (Θ+Ε) »
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι Ηλεκτρολόγοι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση
συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τεχνολογία Συστημάτων Ασφαλείας (Θ+Ε)»,
ότι λόγω της απεργίας της Τετάρτης 6/11/ 2013 , το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7/11/2013 ,
Παρασκευή 8/11/2013 και Δευτέρα 11/11/2013 στο ωράριο: 11.00΄ – 17.00΄ , στο 3ο ΣΕΚ
Αμαρουσίου (ΣΕΛΕΤΕ).

 

     Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των  ηλεκτρολόγων εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Ε.Η.Ε , ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα  στα προβλήματα που  προκύπτουν   κατά την διεξαγωγή του. 

       Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές  μονάδες  ευθύνης μου και  διδάσκουν  το αντίστοιχο μάθημα, μπορούν να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί άλλων διευθύνσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρολόγοι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 4/11/2013, 14:00 (μόνο ηλεκτρονικά στο επισυναπτόμενο έντυπο),στο: mlagoudakos@yahoo.gr .

Θα υπάρχει και ανάρτηση του πίνακα συμμετεχόντων στο URL: users.sch.gr/mlagoudakos &blogs.sch.gr/mlagoudakos.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

 

                                                                                                        

                                                                                                           Ο Σχολικός Σύμβουλος

                                                                                                                   

                                                                                                             Λαγουδάκος Μιχάλης

                                                                                                                     ΠΕ12/ΠΕ19