Ερώτηση της κα.Ρεπούση – ΔΗΜΑΡ σχετικά με τα ΕΠΑΛ

Γενικά
Θέμα:Μεγάλος αριθμός κενών διδακτικών ωρών και θέματα βελτίωσης της διεύθυνσης και αξιοποίησης του εξοπλισμού στα ΕΠΑΛ.
 

Η ερώτηση ,που είχε καταθέθε αναφορικά  με το μεγάλο αριθμό κενών διδακτικών ωρών και θέματα βελτίωσης της διεύθυνσης και αξιοποίησης του εξοπλισμού στα ΕΠΑΛ.   καθώς και η  απάντηση του αρμόδιου ΥπουργείουΠαιδείας το με αριθμ.πρωτ. 165453/4-11-13 έγγραφο

Σχετ: Η

 Ερώτηση

            

           

 

Απάντηση ΥΠΑΙΘ