Διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μόνιμοι

Δείτε την εγκύκλιο παρακάτω:

14-02-14 Τα ονόματα των 94 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014

Το αρχείο excel με τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά κατηγορία στις 14 Φεβρουαρίου 2014