Ερώτηση της κα.Ρεπούση – ΔΗΜΑΡ σχετικά με Συγκρότηση άτυπων επιτροπών για συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ)

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Συγκρότηση άτυπων επιτροπών για συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) στα Λύκεια

 Aρ.πρωτ. 548/11-2-14 επίκαιρη ερώτηση.

Μαρία Ρεπούση
Βουλευτής A΄ Πειραιά ΔΗΜΑΡ

11-2-2014

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Συγκρότηση άτυπων επιτροπών για συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) στα Λύκεια

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4186/13 και πιο συγκεκριμένα στοάρθρο 2 με απόφαση Υπουργού Παιδείας ρυθμίζονται τα ωρολόγια  και  Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) για τα Γενικά Λύκεια και με το άρθρο 10 τα  αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των ΕΠΑΛ τα οποία καταρτίζονται από το ΙΕΠ. Πληροφορούμαστε πως για το σκοπό έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Παιδείας άτυπες ομάδες εργασίας αποτελούμενες από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικούς Συμβούλους στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να καταθέσουν μέσα σε διάστημα 10 ημερών Αναλυτικά Προγράμματα για τα μαθήματα Προσανατολισμού του Λυκείου. Μετά τη σύνταξη των νέων αναλυτικών αυτών προγραμμάτων ακολουθεί η συγγραφή νέων βιβλίων για τους μαθητές του Λυκείου. Επειδή το ζήτημα της σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων είναι πολύ σοβαρό για την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

·       Ισχύουν πράγματι οι άτυπες επιτροπές για τη σύνταξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων; Από ποιους απαρτίζονται  και με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν τα μέλη τους;

·       Ποιο είναι το ακριβές  χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών των επιτροπών αυτών; Πάνω σε ποιες οδηγίες εργάζονται, εάν υπάρχουν αυτές; Ποια είναι οι διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την πρόταση των άτυπων αυτών επιτροπών;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση

Σ