Πρόταση των Συμβούλων Πολιτικών για το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Λοιπές Δημοσιεύσεις - Άρθρα

Σχολικοί Σύμβουλοι

Τομέα Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Αθήνα  26-2-2014

 

ΠΡΟΣ

Κο Μάραντο

Σύμβουλο Ι.Ε.Π.

Γραφείο Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β

 

Κύριε Σύμβουλε

 

Σε συνέχεια του e-mail που μας αποστείλατε την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014, με το οποίο μας ζητούσατε να διατυπώσουμε άποψη σχετικά με την διαμόρφωση του ΩΠ του τομέα Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, ώστε να περιλαμβάνονται και Αγγλικά ειδικότητας σας αναφέρουμε τα εξής:

Συμφωνούμε ότι η γνώση της  Τεχνικής ορολογίας  στην Αγγλική γλώσσα είναι προς όφελος των μαθητών. Προτείνουμε να διδάσκονται τα Αγγλικά ως μάθημα Γενικής Παιδείας και αναφερόμαστε σε διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και τεχνική ορολογία, ανάλογα με την ειδικότητα.

Ο Τομέας μας έχει ευρύ γνωστικό αντικείμενο (Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι) και με την αλλαγή του Επαγγελματικού profil, σύμφωνα με τον Ν. 4186 ΦΕΚ193/17-09-13 (Περί Αναδιάρθρωσης της Δ/μιας Εκπαίδευσης), άρθρο 8, όπου μετονομάστηκε σε Σχεδιαστές Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, προβλέπεται τροποποίηση με περικοπή ωρών μαθημάτων ειδικότητας, που σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο είναι 23. Μειώνονται λοιπόν οι ώρες ειδικότητας, με επιπτώσεις  στην ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών μας .

Αν η πρότασή μας δεν γίνει αποδεκτή, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των  ωρών διδασκαλίας με τις άλλες ειδικότητες θα σας προτείνουμε νέο ΩΠ, στο οποίο θα προβλέπεται η διδασκαλία Αγγλικών ειδικότητας, εφόσον τροποποιηθεί το ΩΠ της Α΄ Τάξης ΕΠΑΛ και εισαχθεί ως μάθημα Προσανατολισμού η «Εισαγωγή στα Δομικά έργα και την Γεωπληροφορική» δίωρης διάρκειας, προκειμένου να αποκατασταθεί και η καταφανής και επιλεκτική δυσμενής μεταχείριση και υποβάθμιση του Τομέα μας, για τον οποίο (και μόνο) δεν προβλέπεται εισαγωγικό μάθημα στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ, όπως προβλέπεται για όλους τους άλλους Τομείς (από 2 ως 4 ώρες). Με την προτεινόμενη εναλλακτική λύση το πτυχίο των μαθητών του Τομέα Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής θα έχει την ίδια αντιστοίχιση προσόντων – μαθησιακών αποτελεσμάτων, στο Εθνικό πλαίσιο προσόντων, με τις άλλες ειδικότητες.

Η πρότασή μας διαμορφώνεται ως εξής (με την προϋπόθεση ύπαρξης εισαγωγικού μαθήματος προσανατολισμού στην Α Τάξη ΕΠΑΛ):

 

Τομέας Δομικών Έργων

 

Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

Β΄ Τάξη

 

Α/Α

Μαθήματα

Ώρες

Παρατηρήσεις

1

Οικοδομικό Σχέδιο

 

2

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

4Θ+2Ε

 

3

Τοπογραφία και Πολεοδομία

2Θ+2Ε

 

4

Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ

 

5

Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία

 

6

Αγγλικά ειδικότητας

 

 

Γ΄ Τάξη

 

Α/Α

Μαθήματα

Ώρες

Παρατηρήσεις

1

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

4E

Πανελλαδικά εξεταζόμενο

2

Οικοδομική

3Θ+2Ε

Πανελλαδικά εξεταζόμενο

3

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού

 

4

Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορικής

 

5

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

 

6

Σχέδιο Έργων Υποδομής

 

 

Η γνώμη μας για την τελική έκδοση του Ε.Ω.Π.:

Θεωρούμε ότι έχει πολλές αδυναμίες για λόγους που έχουν ήδη αναλυθεί (ανυπαρξία μελετών, έλλειψη εργασιακού προφίλ, πίεση χρόνου, μη συμμετοχή φορέων κ.ά.). Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την μη αναφορά σε «αειφορία» στα υλικά και τις μεθόδους.

Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμη η τακτική και ουσιαστική συνεργασία ΙΕΠ και Σχολικών Συμβούλων και είμαστε πρόθυμοι να ανταποκριθούμε και για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε η οποιαδήποτε επαφή εκ μέρους σας στο μέλλον για υπηρεσιακή συνεργασία να γίνεται με έγγραφό σας, στο οποίο μεταξύ άλλων, να γίνεται σαφής αναφορά στον χρόνο έναρξης και στα χρονικά περιθώρια, ώστε να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και, κατά το δυνατόν, αποδοτικοί στη συνεισφορά μας στο έργο σας.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Με τιμή,

 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

 

Νικόλαος Καραγιώργος

Χρυσούλα Λαλαζήση

Μαρία Παπαδοπούλου

Ιωάννης Τζωρτζάκης

Γεώργιος Τσότσος