Ενημερωτικό Σεμινάριο: «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα»

Επιμορφώσεις

 

Ενημερωτικό Σεμινάριο:
 «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των  σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα»
Αθήνα
 

Πρόγραμμα που αφορά Σεμινάριο για τους  εκπαιδευτικούς της Δ.Τ.Ε.Ε. το οποίο διοργανώνεται από τους Σχολικούς  Συμβούλους των Ηλεκτρολόγων της Περιφέρειας Αττικής  την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014