Ημερίδα : Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο

Δράσεις - Δραστηριότητες

Στις 15 Μαΐου 2014 στο 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για το φυσικό αέριο.

Ο τίτλος είναι  <<Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο>>

Στόχος μας είναι να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στην νέα ειδικότητα το ερχόμενο σχολικό έτος αλλά και Μηχανικοί  ή Τεχνίτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κεντρικών θερμάνσεων.

Στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/gkapsalis υπάρχει όλο το συνοδευτικό υλικό για την δήλωση συμμετοχής.

Υπεύθυνος για την οργάνωση
Γ. Καψάλης