ete1

Aνακοίνωση Δ.Σ . της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών σχετικά με τις εξελίξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 

     

Αθήνα,  16 / 9 / 201

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την καλοκαιρινή περίοδο είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τις δημοσιεύσεις 2 ΦΕΚ που αφορούσαν τα ΩΠ των Β και Γ τάξεων του ΕΠΑΛ και τις νέες αναθέσεις μαθημάτων. Η ΕΤΕ εδώ και ένα χρόνο με μια σειρά από έγγραφα – υπομνήματα προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ, βασισμένα στα περιγράμματα των αντίστοιχων επαγγελμάτων και στα προγράμματα σπουδών των τετραετών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ και των αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, διεκδίκησε και συνεχίζει να διεκδικεί:

 

1.     Τη μη ενοποίηση του τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής

2.     Την ύπαρξη τουλάχιστον 2 ειδικοτήτων σε κάθε τομέα

3.     Τη μετονομασία του μαθήματος των Αγγλικών όλων των τάξεων του ΕΠΑΛ σε Αγγλικά Ειδικότητας και την ένταξή του στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με δυνατότητα Β ανάθεσης στους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης  ειδικότητας κατόχους Proficiencyή απόφοιτους αγγλόφωνου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος.

4.     Την ύπαρξη ξεχωριστών πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ανά ειδικότητα

5.     Τη μη ενοποίηση των αναθέσεων Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, που προωθούνταν από στελέχη του ΙΕΠ και του ΥΠΑΙΘ.

6.     Τη διατήρηση των κοινών αναθέσεων μεταξύ των κλάδων ΠΕ12-ΠΕ17 σε όλες τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (και διερευνά την ενοποίηση των δύο κλάδων, όπως συμβαίνει με τους ΠΕ19-20).

7.     Τη διεύρυνση των αναθέσεων (κυρίως μέσω Β ανάθεσης) μεταξύ των συναφών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

8.     Την  ύπαρξη μαθήματος προσανατολισμού  για τον τομέα Δομικών Έργων στην Α΄ τάξη.

9.     Τροποποίηση του νόμου για απολυτήριο και πτυχίο του νέου ΕΠΑΛ. Επαναφορά στα ισχύοντα σήμερα, ώστε να λυθεί και το πρόβλημα της παρακολούθησης των γενικών μαθημάτων από αυτούς που έχουν απολυτήριο λυκείου.

10.  Ρύθμιση για το όριο των 24 ετών για την φοίτηση στα ημερήσια ΕΠΑΛ.

11.  Κατάργηση του ελάχιστου ορίου των 16 ετών για τις εγγραφές στα εσπερινά ΕΠΑΛ.

12.  Επαναφορά του απαιτούμενου αριθμού για ίδρυση τμήματος ειδικότητας στο 12, μαζί με συμπλήρωση για εξαιρέσεις.

13.  Άμεση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων σε Β΄ επίπεδο.

 

Οι θέσεις μας αυτές στηρίχτηκαν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, και στις εισηγήσεις των επιστημονικών επιτροπών που συγκροτήθηκαν από την ΕΤΕ για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με αυτές η πρόταση της ΕΤΕ για τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ειδικά για τους Ηλεκτρολόγους – Ηλεκτρονικούς ήταν:

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1.     Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

2.     Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων & Εγκαταστάσεων

3.     Τεχνικός Αυτοματισμού

4.     Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

5.     Τεχνικός Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων

 

Επίσης για τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών είχαμε προτείνει:

1.     Αρχές Μηχανολογίας (3 ώρες)

2.     Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)

3.     Αρχές Τεχνικών Έργων (2 ώρες)

4.     Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)

5.     Σχολικός     Επαγγελματικός     Προσανατολισμός -Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (1 ώρα)

6.     Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

 

Στις θέσεις αυτές χωρίς διαφοροποιήσεις αλλά προσαρμοζόμενοι στα πλαίσια του άμεσα εφικτού, βασιζόμενοι στις σχέσεις συνέπειας, κύρους και αξιοπιστίας που έχει χτίσει η ένωση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες προσπαθήσαμε να πείσουμε ως προς την ορθότητα των θέσεων μας. Σε άλλα το καταφέραμε σε άλλα όχι. Οι συναντήσεις μας έγιναν χωρίς τυμπανοκρουσίες που μπορούσαν να δημιουργήσουν αντιδράσεις με αντίθετα ως προς το επιδιωκόμενο σκοπό αποτελέσματα. Είτε οι θέσεις μας έγιναν αποδεκτές είτε όχι (μερικές φορές λάβαμε την απάντηση έχετε δίκαιο αλλά… οι αντιδράσεις θα είναι …….) όλοι παραδέχτηκαν ότι δεν εξυπηρετούσαμε κλαδικά συμφέροντα, αλλά ότι λέγαμε βασίζονταν στη νομοθεσία και στα προγράμματα σπουδών που ακολουθούν κατά τις σπουδές τους οι φοιτητές των ΑΣΠΑΙΤΕ / ΑΕΙ / ΤΕΙ.

Σημείο αναφοράς και θα πρέπει να τονιστεί, διότι όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι στους αγώνες θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι διασπασμένοι, είναι ότι οι περισσότερες συναντήσεις που είχαν τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ με τους παράγοντες του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ έγιναν από κοινού με εκπρόσωπο του κλάδου ΠΕ12, με τους οποίους η ταύτιση απόψεων εξέπληξε ως προς το θετικότερο τους αρμόδιους.

 

Δυστυχώς στη περίοδο αυτή υπήρξαν κινήσεις από ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίες κατήγγειλαν έμμεσα άλλες ειδικότητες (π.χ. Ηλεκτρονικούς) για προώθηση συντεχνιακών συμφερόντων και μάλιστα από μέλη της ΕΤΕ, κάτι που φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η δημοσίευση άλλωστε  των προαναφερθέντων ΦΕΚ δικαιώνει την ΕΤΕ. Οι ομάδες αυτές, στις οποίες συμμετείχαν και πολλά μέλη μας, προχώρησαν στην σύνταξη υπομνημάτων με θέσεις καθαρά κλαδικές, σε βάρος άλλων ειδικοτήτων, και σε πολλά σημεία αντίθετες με τις θέσεις της ένωσης. Ο τρόπος διεκδίκησης των αιτημάτων τους έγινε με τέτοιο τρόπο που λειτούργησε αρνητικά και στις επαφές που είχαμε με τους αρμοδίους και ίσως αποτέλεσε και αιτία για τη μη υλοποίηση κάποιων αιτημάτων μας.

Κινήσεις σαν αυτές, οι οποίες στο παρελθόν έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενώσεων – σφραγίδα ποτέ δεν ωφέλησαν την επαγγελματική εκπαίδευση, διότι έδρασαν διασπαστικά και τελικά εξυπηρέτησαν  τα συμφέροντα αυτών που πάντοτε αποσκοπούν στην απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Καλούμε τα μέλη της ένωσης να αποσύρουν τη στήριξή τους στις κινήσεις αυτές και με την ενεργό συμμετοχή τους με προτάσεις και τη φυσική τους παρουσία στις εκδηλώσεις της ένωσης (συνελεύσεις – παραστάσεις στο ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ κτλ) να ενισχύσουν την λειτουργία της ΕΤΕ έτσι ώστε να πετύχουμε και την ικανοποίηση των υπολοίπων αιτημάτων μας.

 

Το ΔΣ της ΕΤΕ