Υλικό ΣΕΠ από τον συνάδελφο Νικόλαο Φωτίου

ΣΕΠ

Του Φωτίου Νικόλαου

Υπεύθυνος ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Κατερίνης

 

Πληροφοριακό Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου (έκδοση 10/2014):
http://myfiles.sch.gr/server/get/daa33fef620cf49d789be8534d0a6523f

Πληροφοριακό Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (έκδοση 10/2014): http://myfiles.sch.gr/server/get/db2617f6d651843af9a05641d323a152a

Επίσης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση θα βρείτε  Βιντεάκια για τις
ειδικότητες του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου που ετοιμάσαμε:   https://www.youtube.com/playlist?list=PLVX6u8EABhKpYs4IHGsnlvmsym_L0L2VX

Οι ανωτέρω πληροφοριακοί οδηγοί είναι διαθέσιμοι (όπως και οι επόμενες εκδόσεις) http://www.mysep.gr/?cat=24 και  http://www.mysep.gr/?cat=25  αντίστοιχα.