Σχέδιο νόμου Νέου Επαγγελματικού Λυκείου

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το νέο σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική εκπαίδευση

Παρατηρήσεις της ΕΤΕ επί του νομοσχεδίου (UPD)