Σημαντική διάκριση της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΙΚΥ με τίτλο ΄΄ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ΄΄ όπου περιέχονται τα καλύτερα σχέδια που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Διά Βίου Μάθηση 2007 – 2013. Το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση περιλάμβανε το Comenius για τη Σχολική Εκπαίδευση, το Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Το Leonardo da Vinci για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και το Grundting για την εκπαίδευση Ενηλίκων.

Στην κατηγορία Leonardo da Vinci – Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις επιλέχθηκε ως Καλή Πρακτική το σχέδιο της Ε.Τ.Ε με τίτλο ΄΄Creating an interactive e-book with
comics for teaching entrepreneurship in VET΄,΄στο οποίο συνεργάστηκαν 7 χώρες

 

Λεπτομέρειες στο pdf